Kritizujeme

Martina Grmanová: Štyrikrát „love story“

15.10.2012 15:08
  Čeretková-Gállová, Marína. 2010. Trinásta komnata – Príbehy zo štyroch truhlíc. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.   Slovenskej prozaičke a autorke mnohých rozhlasových hier Maríne Čeretkovej-Gállovej  práve vychádza pod názvom Trinásta komnata...

Martina Grmanová: Smutno-krásne hry Alty Vášovej

22.08.2012 20:06
  Vášová, Alta. 2009. Sladké hry minulého leta. Bratislava : Slovart.   Pod názvom Sladké hry minulého leta sa skrývajú dosiaľ knižne nepublikované štyri filmové scenáre (Román o base, Sladké hry minulého leta, Z nudy, Ako listy jedného stromu), text divadelnej hry...

Slávka Drozdová o monografii Dereka Rebra

06.08.2012 18:50
  Rebro, Derek. 2011. Ženy púšu Poéziu, muži tiež. Bratislava : LIC.   Literárny kritik, redaktor Derek Rebro knižne debutoval v roku 2010 básnickou zbierkou Okamih pred dopadom. V roku 2011 mu vyšla druhá kniha: Ženy píšu Poéziu, muži tiež,...

Marek Debnár o monografii Dereka Rebra

06.08.2012 18:41
  Rebro, Derek. 2011. Ženy púšu Poéziu, muži tiež. Bratislava : LIC.   Kniha Dereka Rebra Ženy píšu Poéziu, muži tiež (Literárne informačné centrum) je doplneným, uceleným výberom čiastočne publikovaných štúdií o dielach niekoľkých slovenských poetiek (Lýdie...

Martina Grmanová: Prečo ženy trpia insomniou, alebo o ženách nielen pre ženy

07.05.2012 12:29
  Bodnárová, Jana. 2005. Insomnia. Bratislava : Aspekt.   „Insomnia je zápasníčka s nabrúseným nožom. Porciuje myšlienky na ostré kúsky.“ (s. 88)   Túto myšlienku mala Jana Bodnárová pred očami pravdepodobne po celý čas písania Insomnie. Tri príbehy...

Derek Rebro: „Surfovanie medzi vločkami“

02.05.2012 16:04
  Repar, Stanislava. 2011. Tichožitia. Trnava : Edition Ryba.   Stanislava Repar v najnovšej knihe zmenila poetické smerovanie. Kľúčová téma knihy, partnerská láska, síce bola prítomná aj v predošlých zbierkach. Jej spracovanie však väčšmi podliehalo racionálnej kontrole...

Derek Rebro: „Jas vedenia a hĺbka citu“

23.04.2012 16:19
  Haugová, Mila. 2011. Plant Room. Bratislava : Ars Poetica. Edícia Ambit.   Študentky (literatúry) ma pravidelne zaskakujú tým, že nepoznajú meno našej najproduktívnejšej poetky, u ktorej sa vzácne snúbi kvantita s kvalitou. Príčinu tohto faktu vidím (popri súkromnom...

Etela Farkašová o feministickej publikácii A Megaphone

17.04.2012 12:09
  Spahr, Juliana – Young, Stephanie. 2011. A Megaphone: Some Enactments, Some Numbers, and Some Essays about the Continued Usefulness of Crotchless-pants-and-a machine-gun Feminism. Oakland, Philadelphia : ChainLinks.   V knižnej sérii časopisu Chain (založeného...

Derek Rebro: Za zdvihnutou oponou

12.04.2012 15:03
  Veselková, Marcela. 2005. Najzvláštnejšie je neľúbiť ťa. Bratislava : Slovenský spisovateľ.   Za mdlým a nevýrazným obalom zbierky (pre vydavateľstvo Slovenský spisovateľ je minimálna invenčnosť obalov, žiaľ, typická) sa ukrývajú básne, aké v kontexte slovenskej poézie nevidíme...

Ivana Hostová: Aj muži bolia

06.04.2012 15:17
  Rebro, Derek. 2010. Okamih pred dopadom. Bratislava : Ars Poetica. Edícia Ambit.   Rebrovo písanie je asociované s písaním ženským a s problematikou genderu už dlho – prevažne naň sa totiž sústreďuje autorov literárnokritický záujem. Nie každý, kto ho pozná, si...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>