Marek Debnár o monografii Dereka Rebra

06.08.2012 18:41

 

Rebro, Derek. 2011. Ženy púšu Poéziu, muži tiež. Bratislava : LIC.

 

Kniha Dereka Rebra Ženy píšu Poéziu, muži tiež (Literárne informačné centrum) je doplneným, uceleným výberom čiastočne publikovaných štúdií o dielach niekoľkých slovenských poetiek (Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej, Taťjany Lehenovej, Stanislavy Chrobákovej Repar, Nóry Ružičkovej, Kataríny Kucbelovej a Márie Ferenčuhovej). Keďže v nich ide o aplikáciu rodovo citlivej perspektívy, ktorá u nás dlhodobo unikala pozornosti literárnej kritiky a vedy, autor svoju monografiu uvádza prehľadom vybraných téz, niekoľkých koncepcií feministickej literárnej teórie a ženského písania. Nie je to však len úvod, ktorý má za cieľ nezasväteného čitateľa či čitateľku aspoň čiastočne uviesť do tejto optiky, ale aj v analýzach jednotlivých autoriek sa Rebro miestami odvoláva na teoretické pozadie. Autor okrem prenikavých analýz akcentuje na viacerých miestach aj potrebu rodovo citlivého prístupu: „... dúfam, že každý rodovo zameraný sekundárny text prispieva k rodovému scitliveniu kritickej obce“. Touto vetou by bolo možné charakterizovať aj cieľ celej knihy.

 

Pôvodne vyšlo v rámci hodnotenia literárnovedných publikácii vydaných v r. 2011 v dvojtýždenníku Knižná revue, č. 14 – 15/2012.