Za obsah a aktivity je zodpovedné občianske združenie Glosolália. 

 

kontaktcasopisglosolalia@gmail.com

 

šéfredaktor a jazyková redakciaDerek Rebro

zodpovedná redaktorkaZuzana Husárová

grafická úpravaEva Kovačevičová Fudala

administratíva: Martin Čaprnda

 

redakčný okruh: Denisa Ballová, Jana Bodnárová, Lucia Duero, Etela Farkašová, Katarína Gecelovská, Eva Lalkovičová, Anna Luňáková, Natália Okolicsányiová, Vanda Rozenbergová, Marcela Spiššáková, Olina Stehlíková, Jaroslava Šaková, Viktória Laurent-Škrabalová, Michal Tallo, Miroslava Urbanová, Svetlana Žuchová

 

Štúdie sú recenzované.

 

ISSN 1338-7146 (tlačená verzia). ISSN 1339-245X (online verzia). EV 4666/12. IČO 42263646
 
 

Creative Commons License
Glosolália by Derek Rebro is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Based on a work at https://glosolalia.sk. Permissions beyond the scope of this license may be available at https://glosolalia.sk.