Za obsah a aktivity je zodpovedné občianske združenie Glosolália

 

redakčný e-mail: casopisglosolalia@gmail.com

 

ISSN 1338-7146 (tlačená verzia). ISSN 1339-245X (online verzia). EV 4666/12. IČO 42263646. 
 
 

Creative Commons License
Glosolália by Derek Rebro is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Based on a work at https://glosolalia.sk. Permissions beyond the scope of this license may be available at https://glosolalia.sk.