Eva Kovačevičová Fudala

08.04.2014 18:43

Vyštudovala odbor knižná grafika na Vysokej škole grafiky a knižného umenia v Lipsku (1974 – 1979), absolvovala študijný pobyt na Vysokej škole úžitkového výtvarníctva vo Viedni (1982 – 1983). Venuje sa knižnej a časopiseckej typografii, tvorbe merkantilných tlačí, firemnému a vizuálnemu dizajnu. Grafická úprava časopisov: Romboid (1999 – 2010), Revue svetovej literatúry (od r. 1995), Slovenský národopis (1983 – 1989, od r. 2011), Tvorba (od r. 2007), Axis Mundi, Fraktál a iné. Spolupráca s vydavateľstvami: Tatran, Veda (publikácie pre Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, Ústav slovenskej literatúry, Ústav svetovej literatúry), Forza, Slovart, slovinské vydavateľstvo Apokalipsa...