Analyzujeme

Derek Rebro: Žena nie je jedna – ani u Strážaya

17.01.2017 11:07
  Uvažovanie o rodových aspektoch Strážayovej básnickej tvorby začnem osobnejšie. Poézia tohto autora je mi totiž dlhodobo blízka už na emocionálnej úrovni, cez intuitívne čitateľské väzby. Samozrejme, i z nadhľadu oceňujem recepčnú pôsobivosť jeho výrazového a tematického (napohľad)...

Karel Piorecký: Zuzana Husárová - lyrika lidská i technologická

06.05.2016 11:51
  Literární a transmediální tvorba Zuzany Husárové je známější a možno říci i respektovanější v nadnárodním kontextu než v kontextu slovenském či českém. Důvod je jednoduchý. V Čechách ani na Slovensku neexistuje něco jako lokální „scéna“ elektronické literatury, v jejímž rámci by mohla...

Derek Rebro: Ambícia pochovaná realizáciou

13.04.2016 07:12
  Tvorba Lucie Bizarretovej (vlastným menom Lucie Bihuncovej) mi bola viackrát odporúčaná ako zaujímavá pre feministickú či queer orientovanú kritiku. Po prečítaní doposiaľ vydaných kníh, obsahujúcich umelecky podpriemerné verše, som zámer napísať o nich stať do literárnovedného zborníka...

Veronika Rácová: Zdravie, mladosť, vitalita, (vy)kúpená identita

19.02.2015 15:17
  Ružičková, Nóra. 2012. práce & intimita. Bratislava : ASPEKT.   Podľa filozofa Davida Novitza sú individuálne identity a osobnostné vzory konštrukciami, ktoré sú utvárané podobne ako umelecké diela.[1] Ak by sme sa pokúsili definovať osobnú identitu, museli by sme ju vnímať ako...

Derek Rebro: Na pomedzí

26.01.2015 12:03
  Ružičková, Nóra. 2009. Pobrežný výskum. Bratislava : Ars Poetica & Ateliér Pluto.   Nóru Ružičkovú čitateľom a čitateľkám literárnovedného zborníka isto netreba obšírnejšie predstavovať. Keďže som sa jej doterajšej tvorbe i ja sám pomerne rozsiahlo venoval, nebudem sa...

Veronika Rácová: Spôsoby sebastvárnenia

23.09.2014 12:15
  Mila Haugová a Etela Farkašová   Ľudská pamäť sa obrazne často premieta do podoby archívu, v ktorom sídlia spomienky na vzdialené i nedávne udalosti. Jej strata, postupné zabúdanie, sa prepája s problematizáciou individuálnej identity, základného predpokladu nevyhnutného na uchovanie si...

Božena Baluchová: Život žien v Keni – starať sa o rodinu, rodiť aj robiť

29.04.2014 11:42
  Keď sa spýtate kenských ľudí na tradičné kenské rozprávky, možno budete mierne šokovaní: ich stručnosťou, zároveň nelogickosťou, no najmä rodovou stereotypizáciou a odsúvaním žien na okraj. Môžu ženy v Keni bezproblémovo študovať a plnohodnotne rozvíjať svoj potenciál alebo majú...

Derek Rebro: (S)poznaj svojho suseda

25.01.2014 16:58
  Katarína Kucbelová je dlhodobo jednou z najvýraznejších poetiek svojej generácie. I jej aktuálne texty sú pre mňa – spolu s ostatnými veršami napr. Márie Ferenčuhovej, Zuzany Husárovej, Marcely Veselkovej, Jany Bodnárovej či, vzhľadom na debut prekvapivo, Jany Pácalovej –...

Derek Rebro: Kto sa zasa bojí Virginie Woolfovej

20.11.2013 15:20
  Keďže zborník, ktorého je nasledujúca štúdia súčasťou, má v názve prívlastok axiologický, zameriam svoju pozornosť i na hodnotovú stránku doteraz jedinej vydanej zbierky Jany Pácalovej Citová výchova (2003). Samozrejme, budem sa venovať aj jej poeticko-poetologickým kvalitám, pričom...

Daniela Lešová: Modelovanie anestetiky v textoch M. Kompaníkovej

08.10.2013 18:29
  V štúdii budú centrom záujmu prózy M. Kompaníkovej: poviedka z rovnomennej zbierky Miesto pre samotu (Koloman Kertész Bagala, 2003), novela Biele miesta (Koloman Kertész Bagala, 2006) a román Piata loď (KK Bagala, 2010), a to v súvislosti s modelovaním anestetiky[1]...
1 | 2 >>