Analyzujeme

Erika Lalíková: Postavenie filozofa/filozofky v kontexte doby

05.03.2012 17:07
  (Na pozadí tvorby Igora Hrušovského a Etely Farkašovej)   Na prahu 2. svetovej vojny Thomas Mann vyslovil presvedčenie, že filozofia by mala byť vodkyňou života. Varoval pred jej skĺznutím do pozície umenia pre umenie, v ktorej sa nie raz a nie vždy vlastnou vinou ocitla....

Lenka Krištofová: Feministické analýzy slovenských poetiek

31.01.2012 18:13
  Rebro, Derek. 2011. Ženy píšu Poéziu, muži tiež. Inovatívne vpisovanie sa poetiek do androcentrického jazyka. Bratislava : LIC.   Dve - celkom odlišné - mottá   „Dejme tomu, že pravda je žena...“ (F. Nietzsche, Mimo dobro a zlo) „Za horou z vlčích kostí a smiechu /...

Miroslava Mišičková: Nové výzvy v boji proti útlaku a nadvláde

15.01.2012 18:17
  Young, Iris Marion. 2010. Proti útlaku a nadvládě. Transnacionální výzvy politické a feministické teorie. Praha : FILOSOFIA.   Zborník vybraných prác I. M. Young možno istotne zaradiť medzi najvýznamnejšie príspevky do aktuálnych diskusií v oblasti sociálnej...
<< 1 | 2 | 3