Derek Rebro

10.02.2013 17:18

Literárny kritik a redaktor. Vyštudoval slovenský jazyk, literatúru a estetiku na FiF UK v Bratislave, kde získal aj doktorát z literárnej vedy a niekoľko rokov pôsobil ako pedagóg. Študoval i záhradnú architektúru a filmovú vedu. Vydal literárnovedné monografie Ženy píšu Poéziu, muži tiež (2011), Jej mesto v jeho svete? (2013) a zbierky poézie Okamih pred dopadom (2010), Ako tieň na pľúcach (2014), Nie som svoj typ (2018) a Nežnosť rozkladu (2022), v nemeckom preklade mu vyšla kniha Ich bin nicht mein Type (2023). Bol porotcom viacerých súťaží, prispieva do rôznych periodík a médií, jeho texty boli publikované napr. vo Francúzsku, Maďarsku, USA, Poľsku, Španielsku, Slovinsku, Rumunsku či Srbsku.