Derek Rebro

10.02.2013 17:18

Literárny kritik a redaktor. Vyštudoval slovenský jazyk, literatúru a estetiku na Filozofickej fakulte UK, kde získal i doktorát z literárnej vedy a niekoľko rokov viedol semináre venované najmä súčasnej poézii, kritike či tvorivému písaniu. Študoval tiež záhradnú architektúru v Piešťanoch a filmovú vedu na VŠMU. Vydal literárnovedné monografie Ženy píšu Poéziu, muži tiež (2011), Jej mesto v jeho svete? (2013) a zbierky poézie Okamih pred dopadom (2010), Ako tieň na pľúcach (2014) a Nie som svoj typ (2018). Pravidelne prispieva do domácich i zahraničných periodík, zborníkov a médií. Spolupracuje tiež s rozhlasom. Bol porotcom niekoľkých súťaží, vrátane Anasoft litery. Jeho texty boli publikované v Maďarsku, USA, Poľsku, Španielsku, Slovinsku, Rumunsku, Srbsku a inde.