Derek Rebro

10.02.2013 17:18

Literárny kritik a redaktor. Vyštudoval slovenský jazyk, literatúru a estetiku na FiF UK v Bratislave, kde získal aj doktorát z literárnej vedy a niekoľko rokov pôsobil ako pedagóg. Študoval tiež filmovú vedu na VŠMU a záhradnú architektúru v Piešťanoch. Vydal literárnovedné monografie Ženy píšu Poéziu, muži tiež (2011), Jej mesto v jeho svete? (2013) a zbierky poézie Okamih pred dopadom (2010), Ako tieň na pľúcach (2014) a Nie som svoj typ (2018). Bol porotcom niekoľkých súťaží, pravidelne prispieva do rôznych periodík a jeho texty boli publikované vo Francúzsku, Maďarsku, USA, Poľsku, Španielsku, Slovinsku, Rumunsku, Srbsku...