Derek Rebro

10.02.2013 17:18

Literárny kritik a redaktor. Vyštudoval slovenský jazyk, literatúru a estetiku na FiF UK v Bratislave, kde získal aj doktorát z literárnej vedy a niekoľko rokov pôsobil ako pedagóg. Študoval tiež záhradnú architektúru v Piešťanoch a filmovú vedu na VŠMU. Vydal feministické literárnovedné monografie Ženy píšu Poéziu, muži tiež (2011), Jej mesto v jeho svete? (2013) a zbierky poézie Okamih pred dopadom (2010), Ako tieň na pľúcach (2014) a Nie som svoj typ (2018). Bol porotcom viacerých súťaží, prispieva do rôznych periodík a médií, jeho texty boli publikované o. i. vo Francúzsku, Maďarsku, USA, Poľsku, Španielsku, Slovinsku, Rumunsku a Srbsku.