Zuzana Husárová

18.08.2019 19:06

Autorka a teoretička elektronickej literatúry. Má doktorát z literárnej vedy (ÚSvL SAV), dlhodobo pôsobila na PdF UK v Bratislave, dnes na VŠVU v Bratislave, na Universität fűr angewandte Kunst vo Viedni a na FF MU v Brne. S Ľubomírom Panákom vytvorila niekoľko interaktívnych literárnych diel s využitím technológií ako Kinect a Android (Enter: in' Wodies, I: *ttter, Obvia Gaude, Talis Quadra). S A. R. Filip spolupracovala na transmediálnych projektoch liminal a lucent (2012 – 2014), s Olgou Pek vytvorila origami knihu a performanciu Amoeba. Venuje sa aj zvukovej poézii a poetickým performanciám a je členkou viacerých intermediálnych predstavení. S B. Suwarou editovala knihu V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre a s M. Mencíou publikáciu ENTER+ Repurposing in Electronic Literature. V r. 2011 bola štipendistkou Fulbrightovho programu pre výskum a prednášanie na MIT v Cambridge, USA. Jej teoretické a umelecké diela boli publikované v Európe, USA a Južnej Kórei, projekty boli vystavené a performované v Paríži, Londýne, Viedni, Krakove, Bostone, Montclairi a inde. Viac na: zuz.husarova.net.