Kritizujeme

Marek Debnár: Introvertná túžba po dotyku

03.02.2012 18:10
  Hermannová, Judith. 2007. Nič len prízraky. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov. Preklad: Monika Brečková.   Nemecká prozaička Judith Hermannová vstúpila do povedomia čitateľov a čitateliek už svojou prvou zbierkou poviedok Letný dom, neskôr (1998)....

Etela Farkašová: Kam sa podeli filozofky?

20.01.2012 13:25
  Kalnická, Zdeňka. 2010. Filozofie a feminizmus. Ostrava : Ostravská univerzita.   Na filozofiu, jednu z najstarších vedných disciplín, možno nazerať z rôznych hľadísk, Zdeňka Kalnická sa vo svojej monografickej práci rozhodla pre pohľad určovaný najmä kategóriou...

Etela Farkašová: Kritický pohľad na vedu v premenách

03.01.2012 17:56
  Stöckelová, Tereza (ed.). 2009. Akademické poznávaní, vykazování a podnikání. Etnografie měníci se české vědy. (Spoluautorky: Linková, Marcela - Lorenz-Meyer, Dagmar). Praha : Sociologické nakladatelství.   So zrodom novoveku sa začalo nazerať na vedu ako na najdôležitejšiu...

Andrea Bokníková číta Annu Ondrejkovú

29.12.2011 18:34
  Ondrejková, Anna. 1993. Sneh alebo Smutná jabloň plná nedozretých pávov. Námestovo : Malé vydavateľstvo poézie.   „Keď kvitne strom v liste, ovocie je isté.“ (ľudová pranostika)   Ale jabloň sa objavuje najskôr s „povädnutým, tichým kvetom“ a potom – s...

Jana Kuzmíková: Autobiografia o tom, čo má nad nami moc

27.12.2011 15:48
  Repar, Stanislava. 2011. Slovenka na kvadrát. Bratislava : Vlna.    Autobiografická próza sa v ostatných rokoch úspešne rozvíja po celom svete. Týmto trendom sa zaoberáme aj v slovenskej literárnej vede: len v tomto roku vyšlo v Ústave svetovej...

Jana Kuzmíková: Výboj života v jednej vete

27.12.2011 15:29
  Smolnikar, Breda. 2011. Keď sa hore zazelenujú brezy. Bratislava : Kalligram.   Po prečítaní biografickej novely Bredy Smolnikar Keď sa hore zazelenujú brezy (v preklade Stanislavy Repar vydal Kalligram, slovinský originál vyšiel v roku 1998), pozostávajúcej z jedinej...

Derek Rebro: Nikde doma, všade svoja

23.12.2011 15:51
  Chrobáková Repar, Stanislava. 2011. Slovenska na kvadrát. Bratislava : Vlna − Drewo a srd.     Doterajšie knihy S. Repar vniesli do slovenského literárneho aj literárnovedného diskurzu inovatívne až (v dobrom zmysle) kontroverzné témy a spôsoby ich...

Derek Rebro: Takto píše málokto

23.12.2011 15:33
  Tóth, Krisztina. 2009. Básne. Bratislava : Ars Poetica.   Zbierka, ktorú z dvoch kníh K. Tóth zostavila a preložila G. Magová, predstavuje dielo, aké u nás zaujme. Pri čítaní sa chvíľami vynárajú krátkodobé poetologické či tematické príbuzenstvá s niektorými...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9