Kritizujeme

Jana Kuzmíková: Autobiografia o tom, čo má nad nami moc

27.12.2011 15:48
  Repar, Stanislava. 2011. Slovenka na kvadrát. Bratislava : Vlna.    Autobiografická próza sa v ostatných rokoch úspešne rozvíja po celom svete. Týmto trendom sa zaoberáme aj v slovenskej literárnej vede: len v tomto roku vyšlo v Ústave svetovej...

Jana Kuzmíková: Výboj života v jednej vete

27.12.2011 15:29
  Smolnikar, Breda. 2011. Keď sa hore zazelenujú brezy. Bratislava : Kalligram.   Po prečítaní biografickej novely Bredy Smolnikar Keď sa hore zazelenujú brezy (v preklade Stanislavy Repar vydal Kalligram, slovinský originál vyšiel v roku 1998), pozostávajúcej z jedinej...

Derek Rebro: Nikde doma, všade svoja

23.12.2011 15:51
  Chrobáková Repar, Stanislava. 2011. Slovenska na kvadrát. Bratislava : Vlna − Drewo a srd.     Doterajšie knihy S. Repar vniesli do slovenského literárneho aj literárnovedného diskurzu inovatívne až (v dobrom zmysle) kontroverzné témy a spôsoby ich...

Derek Rebro: Takto píše málokto

23.12.2011 15:33
  Tóth, Krisztina. 2009. Básne. Bratislava : Ars Poetica.   Zbierka, ktorú z dvoch kníh K. Tóth zostavila a preložila G. Magová, predstavuje dielo, aké u nás zaujme. Pri čítaní sa chvíľami vynárajú krátkodobé poetologické či tematické príbuzenstvá s niektorými...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9