Kritizujeme

Veronika Rácová: Ruiny krajiny – ruiny tela

18.07.2013 16:05
  Ferenčuhová, Mária. 2012. Ohrozený druh. Bratislava : Ars poetica   Sugestívne obrazy zničenej, spustošenej krajiny, v ktorej si však príroda stále nachádza svoju trhlinu, štrbinu a napriek civilizačnému tlaku preukazuje silu predrať sa na povrch a bujnieť, použil vo svojej knihe Svet...

Ivana Hostová: Pozor, padá omietka!

24.06.2013 15:55
  Ferenčuhová, Mária. 2012. Ohrozený druh. Bratislava : Ars Poetica.   Tretia básnická zbierka Márie Ferenčuhovej Ohrozený druh sa výraznejšie rozpadá na dve časti. Štvorica úvodných básní, zoskupených do celku Cesta, nadväzuje na tradičné literárne témy a motívy – nájdeme v nej...

Jaroslav Šrank: Kniha krehkosti

24.06.2013 15:42
  Ferenčuhová, Mária. 2012. Ohrozený druh. Bratislava : Ars Poetica.   … básnické zbierky Márie Ferenčuhovej sú našou kritikou napospol prijímané pozitívne. Doteraz bolo dôvodom kladných odoziev nesentimentálne stvárnenie takých erbových tém našej privátnej poézie, ako sú vlastná...

Derek Rebro: Napojená na život

23.05.2013 09:30
  Kirsch, Sarah. 2006. Krídla okna. Bratislava : Ars Poetica. Zostavila a preložila Mila Haugová.   Sarah Kirsch je žena, ktorá si zmenila meno na protest proti otcovmu antisemitizmu. V roku 1976 sa ohradila proti vyhosteniu hudobníka Wolfa Biermana z NDR, časom sa sama...

Ola Stawinska: Hold Inakosti

15.05.2013 19:53
  Rebro, Derek. 2010. Okamih pred dopadom. Bratislava : Ars Poetica.    Švédsky industriálny label Cold Meat Industry je propagovaný sloganom For the music lover who can sit and enjoy the evolving sound of someone else´s nightmare. Mám pocit, že s debutom Dereka Rebra je to podobne....

Derek Rebro: Naozaj nové čítanie poézie

13.04.2013 12:02
  Repar, Stanislava. 2012. Úzkosť dokorán. Nové čítanie poézie Viery Prokešovej. Bratislava : LIC.   Kniha je potvrdením literárnovednej, no i širšie, a to nielen filozoficky, zakotvenej kompetentnosti S. Repar, ako aj osobnostného nasadenia, neskrývajúceho rodovo citlivé, poučené...

Ivica Ruttkayová: Sebafikcia ako sebapoznávanie

16.03.2013 17:05
  Farkašová, Etela. 2012. Pláne približne zapamätaného. Bratislava : VSSS.   Každý životný príbeh sa začína bodom narodenia – väčšina svetových kultúr považuje práve tento bod za začiatok rozprávania, z ktorého sa odvíja sled udalostí našich životov. Životný príbeh, určený miestom...

Ivana Hostová: Žena a ž

04.03.2013 11:51
  Ružičková, Nóra. 2012. práce & intimita. Bratislava : Aspekt.   Poetka a výtvarníčka Nóra Ružičková býva literárnou kritikou spomínaná najčastejšie v dvoch kontextoch – v súvislosti s tzv. „anestetickou poetikou“ (Jaroslav Šrank jej predchádzajúce dve...

Derek Rebro: Aký tvorca, taký koncept

02.03.2013 10:13
  Husárová, Zuzana. 2012. liminal. Bratislava : Ars Poetica. Vizuál a grafické spracovanie: Amalia Roxana Filip.   Zbierka liminal je nielen v rámci poézie písanej ženami cenným osviežením. Na rozdiel od väčšiny rodovo stereotypnej a neprehlbujúco tradicionalistickej...

Etela Farkašová: Slová ponorené do spoločnej ľudskosti

12.02.2013 10:28
  Repar, Stanislava. 2012. Tichožitia. Trnava : Edition Ryba.   Uvažovanie o novej poetickej knižke Stanislavy Repar by sa dalo začať konštatovaním, že tak ako v iných jej zbierkach, aj v tejto cítime v básňach nenásilnú prítomnosť filozofického diskurzu, básnické obrazy sa...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>