Kritizujeme

Derek Rebro: Naozaj nové čítanie poézie

13.04.2013 12:02
  Repar, Stanislava. 2012. Úzkosť dokorán. Nové čítanie poézie Viery Prokešovej. Bratislava : LIC.   Kniha je potvrdením literárnovednej, no i širšie, a to nielen filozoficky, zakotvenej kompetentnosti S. Repar, ako aj osobnostného nasadenia, neskrývajúceho rodovo citlivé, poučené...

Ivica Ruttkayová: Sebafikcia ako sebapoznávanie

16.03.2013 17:05
  Farkašová, Etela. 2012. Pláne približne zapamätaného. Bratislava : VSSS.   Každý životný príbeh sa začína bodom narodenia – väčšina svetových kultúr považuje práve tento bod za začiatok rozprávania, z ktorého sa odvíja sled udalostí našich životov. Životný príbeh, určený miestom...

Ivana Hostová: Žena a ž

04.03.2013 11:51
  Ružičková, Nóra. 2012. práce & intimita. Bratislava : Aspekt.   Poetka a výtvarníčka Nóra Ružičková býva literárnou kritikou spomínaná najčastejšie v dvoch kontextoch – v súvislosti s tzv. „anestetickou poetikou“ (Jaroslav Šrank jej predchádzajúce dve...

Derek Rebro: Aký tvorca, taký koncept

02.03.2013 10:13
  Husárová, Zuzana. 2012. liminal. Bratislava : Ars Poetica. Vizuál a grafické spracovanie: Amalia Roxana Filip.   Zbierka liminal je nielen v rámci poézie písanej ženami cenným osviežením. Na rozdiel od väčšiny rodovo stereotypnej a neprehlbujúco tradicionalistickej...

Etela Farkašová: Slová ponorené do spoločnej ľudskosti

12.02.2013 10:28
  Repar, Stanislava. 2012. Tichožitia. Trnava : Edition Ryba.   Uvažovanie o novej poetickej knižke Stanislavy Repar by sa dalo začať konštatovaním, že tak ako v iných jej zbierkach, aj v tejto cítime v básňach nenásilnú prítomnosť filozofického diskurzu, básnické obrazy sa...

Derek Rebro: Hravá repetícia oslobodzuje

24.01.2013 11:13
  Ružičková, Nóra. 2012. práce & intimita. Bratislava : Aspekt.   Každá zo zbierok N. Ružičkovej bola dotovaná emocionálnou aj racionálnou časťou autorkinho „žijúceho tela“. To sa vpisovalo do veršov i so svojimi úzkosťami. Autorka prostredníctvom hrdinky pátrala po autentickom jadre...

Derek Rebro: Angažovanosť sa nenosí, ale žije

23.01.2013 11:09
  Ferenčuhová, Mária. 2012. Ohrozený druh. Bratislava : Ars Poetica & Ateliér Pluto.   Tvorba Márie Ferenčuhovej predstavuje už niekoľko rokov jeden z najvýraznejších hlasov našej poézie. Obe jej predošlé zbierky vniesli do slovenského kontextu presvedčivé ANestetické verše,...

Monika Bosá o Glosolálii

03.01.2013 16:13
  Predstavovanie (ešte vždy) tajomného jazyka (aj) v sociálnej práci   V slovenskom kultúrnom a odbornom priestore sa zrodila revue Glosolália. (Opäť) tak zaznieva jazyk/reč/text, ktorý tým, čo chcú rozumieť/načúvať/čítať, ponúka možnosť vnímať seba i spoločnosť aj...

Derek Rebro: Vnorená do časokruhov

03.12.2012 13:29
  Farkašová, Etela. 2012. Pláne približne zapamätaného. Bratislava : VSSS. Ilustrácie: Kveta Fulierová.   Viaceré texty Etely Farkašovej sú prestúpené spomienkami, no v novom diele tvoria ich ústrednú líniu. Ide totiž o knihu pamätí, resp. autofiktívny román,...

Etela Farkašová o publikácii AspektIn

17.10.2012 11:59
  Záujmové združenie žien Aspekt pripravilo publikáciu, v ktorej sprístupňuje v tlačenej podobe – ako zdôrazňujú editorky – „nereprezentatívny“ výber textov z rovnomenného feministického webzinu (www.aspekt.sk), ktorý je od r. 2004 internetovým pokračovaním viac ako...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>