Kritizujeme

Etela Farkašová: Pútavý príbeh s presahom

03.03.2014 17:01
  Příhodová, Daniela. 2013. Schizofrénia. Bratislava : VSSS.   Daniela Příhodová je autorkou viacerých  románov, kratších próz a televíznych scenárov, ktoré sú situované do nedávnej minulosti či súčasnosti a tematizujú viaceré  neduhy (napríklad...

Derek Rebro: Ja sú (aj) iné

27.02.2014 17:44
  Veselková, Marcela. 2013. Identity. Bratislava : ASPEKT.   Marcela Veselková debutovala v r. 2005 zbierkou Najzvláštnejšie je neľúbiť ťa. Už v nej sa prejavila ako výrazná poetka, takmer nepodliehajúca tematickým, poetologickým a rodovým stereotypom. A to napriek...

Eva Maliti: Čo so slobodou?

19.02.2014 15:04
  Farkašová, Etela. 2013. Na rube plátna. Bratislava : VSSS.   Aj najnovšia kniha krátkych próz Na rube plátna (2013) prozaičky a poetky Etely Farkašovej svedčí o tom, že jednou z podstatných osobitostí jej rukopisu je schopnosť vyslovovať svoju literárnu výpoveď ako reflexiu...

Etela Farkašová: Okraje rôznych významov

13.02.2014 10:31
  Bodnárová, Jana. 2013. Z periférií. Bratislava : Vlna – Drewo a srd.   Nová knižka poetky, prozaičky, dramatičky Jany Bodnárovej Z periférií sa skladá z troch relatívne samostatných častí, ktorými sa ako spájajúce prvky vinú charakteristické znaky autorkinho...

Derek Rebro: „Stávajúca a meniaca sa, no predsa len ona“

11.01.2014 10:51
  Farkašová, Etela. 2013. Na rube plátna. Bratislava : VSSS.   Spisovateľka a filozofka Etela Farkašová píše permanentne, textovanie je súčasťou jej života, oboje sa prelína. To má za následok tak časté vydania – kvalitatívne vyrovnaných – kníh (poézie, prózy, esejí), ako i tematické...

Derek Rebro: Spojenie ženská literatúra nemusí urážať

28.12.2013 18:53
  Kovalyk, Uršuľa. 2013. Krasojazdkyňa. Bratislava : Divadlo bez domova.   Každá z próz Uršule Kovalyk predstavovala výrazný a nielen vďaka feministickej prizme výnimočný hlas v našej literatúre. Nie inak je to s jej najnovšou novelou Krasojazdkyňa, ktorú tvorivo...

Derek Rebro: „Mé utrpení je tužka, kterou píšu.“

01.11.2013 15:14
  Świrszczyńska, Anna. 2012. Jsem ženská. Příbram : Pistorius & Olšanská.   Poľská poetka Anna Świrszczyńska prežila relatívne dlhý (1909 – 1984), hlavne však na zážitky bohatý život – a to tak pre objektívne historické okolnosti, ktoré isto netreba uvádzať, ako aj pre jej...

Ivana Hostová: Inšpiratívne, talentované, čítavé

17.10.2013 11:47
  Bokníková, Andrea. 2012. Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia. Bratislava : Univerzita Komenského.   Šesťdesiate roky v slovenskej kultúre dvadsiateho storočia majú výsadné postavenie; v mnohom ich možno chápať ako prelomové a výnimočne plodné aj v...

Derek Rebro: Sylvia (nie) je mŕtva

13.10.2013 11:22
  Pácalová, Jana. 2012. Všetko o mojej matke. Bratislava : Ars Poetica & Atelér Pluto.   Novú knihu Jany Pácalovej delí od jej predošlej zbierky Citová výchova takmer desať rokov. Po takej dlhej publikačnej pauze nie je natoľko prekvapivým faktom, že v autorkinom...

Stanislava Repar: Arachné: Druhostvorenie trojobrazu

30.07.2013 20:23
  Farkašová, Etela. 2012. Pláne približne zapamätaného. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.   Kniha Etely Farkašovej Pláne približne zapamätaného je pokračovaním autorkinej literárnej vízie, no nielen tej. V jej tkanive nájdeme výrazné stopy tak autorkinho...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>