Kritizujeme

Derek Rebro: „Stávajúca a meniaca sa, no predsa len ona“

11.01.2014 10:51
  Farkašová, Etela. 2013. Na rube plátna. Bratislava : VSSS.   Spisovateľka a filozofka Etela Farkašová píše permanentne, textovanie je súčasťou jej života, oboje sa prelína. To má za následok tak časté vydania – kvalitatívne vyrovnaných – kníh (poézie, prózy, esejí), ako i tematické...

Derek Rebro: Spojenie ženská literatúra nemusí urážať

28.12.2013 18:53
  Kovalyk, Uršuľa. 2013. Krasojazdkyňa. Bratislava : Divadlo bez domova.   Každá z próz Uršule Kovalyk predstavovala výrazný a nielen vďaka feministickej prizme výnimočný hlas v našej literatúre. Nie inak je to s jej najnovšou novelou Krasojazdkyňa, ktorú tvorivo...

Derek Rebro: „Mé utrpení je tužka, kterou píšu.“

01.11.2013 15:14
  Świrszczyńska, Anna. 2012. Jsem ženská. Příbram : Pistorius & Olšanská.   Poľská poetka Anna Świrszczyńska prežila relatívne dlhý (1909 – 1984), hlavne však na zážitky bohatý život – a to tak pre objektívne historické okolnosti, ktoré isto netreba uvádzať, ako aj pre jej...

Ivana Hostová: Inšpiratívne, talentované, čítavé

17.10.2013 11:47
  Bokníková, Andrea. 2012. Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia. Bratislava : Univerzita Komenského.   Šesťdesiate roky v slovenskej kultúre dvadsiateho storočia majú výsadné postavenie; v mnohom ich možno chápať ako prelomové a výnimočne plodné aj v...

Derek Rebro: Sylvia (nie) je mŕtva

13.10.2013 11:22
  Pácalová, Jana. 2012. Všetko o mojej matke. Bratislava : Ars Poetica & Atelér Pluto.   Novú knihu Jany Pácalovej delí od jej predošlej zbierky Citová výchova takmer desať rokov. Po takej dlhej publikačnej pauze nie je natoľko prekvapivým faktom, že v autorkinom...

Stanislava Repar: Arachné: Druhostvorenie trojobrazu

30.07.2013 20:23
  Farkašová, Etela. 2012. Pláne približne zapamätaného. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.   Kniha Etely Farkašovej Pláne približne zapamätaného je pokračovaním autorkinej literárnej vízie, no nielen tej. V jej tkanive nájdeme výrazné stopy tak autorkinho...

Veronika Rácová: Ruiny krajiny – ruiny tela

18.07.2013 16:05
  Ferenčuhová, Mária. 2012. Ohrozený druh. Bratislava : Ars poetica   Sugestívne obrazy zničenej, spustošenej krajiny, v ktorej si však príroda stále nachádza svoju trhlinu, štrbinu a napriek civilizačnému tlaku preukazuje silu predrať sa na povrch a bujnieť, použil vo svojej knihe Svet...

Ivana Hostová: Pozor, padá omietka!

24.06.2013 15:55
  Ferenčuhová, Mária. 2012. Ohrozený druh. Bratislava : Ars Poetica.   Tretia básnická zbierka Márie Ferenčuhovej Ohrozený druh sa výraznejšie rozpadá na dve časti. Štvorica úvodných básní, zoskupených do celku Cesta, nadväzuje na tradičné literárne témy a motívy – nájdeme v nej...

Jaroslav Šrank: Kniha krehkosti

24.06.2013 15:42
  Ferenčuhová, Mária. 2012. Ohrozený druh. Bratislava : Ars Poetica.   … básnické zbierky Márie Ferenčuhovej sú našou kritikou napospol prijímané pozitívne. Doteraz bolo dôvodom kladných odoziev nesentimentálne stvárnenie takých erbových tém našej privátnej poézie, ako sú vlastná...

Derek Rebro: Napojená na život

23.05.2013 09:30
  Kirsch, Sarah. 2006. Krídla okna. Bratislava : Ars Poetica. Zostavila a preložila Mila Haugová.   Sarah Kirsch je žena, ktorá si zmenila meno na protest proti otcovmu antisemitizmu. V roku 1976 sa ohradila proti vyhosteniu hudobníka Wolfa Biermana z NDR, časom sa sama...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>