Kritizujeme

Derek Rebro: V tieni biela

19.01.2016 13:58
  Vidmar, Maja. 2015. Izby a iné básne. Bratislava – Ľubľana : Studňa – JSKD RS. Preložila Stanislava Repar.   Recenzovaný výber z poézie slovinskej poetky Maje Vidmar, prinášajúci (v tradične pôsobivom grafickom spracovaní Evy Kovačevičovej-Fudaly, s prispením ilustrácií...

Derek Rebro: Pozmenené ozveny minulosti

26.06.2015 17:15
  Repar, Stanislava. 2013. Echoechoecho. Košice : Európsky dom poézie Košice.   Knihy Stanislavy Repar sú pomerne dobre rozpoznateľné – a to tak podľa ich rukopisu, ako aj myšlienkovej a názorovej výstuže. Hranice medzi nimi sú relatívne priepustné, aj pokiaľ ide o ich...

Etela Farkašová: Zmnožené zrkadlá s mnohými vchodmi

11.05.2015 19:58
  Haugová, Mila. 2014. Písať ako dýchať (sieť vody s tisícimi vchodmi). Bratislava : Literárne informačné centrum.   Na knihu Písať ako dýchať som sa tešila od okamihu, ako som sa od autorky dozvedela, že začína vznikať. A, samozrejme, bola som na ňu od prvého okamihu...

Mária Klapáková: Odstúp nazri zotrvaj

30.03.2015 14:03
  Rebro, Derek. 2014. Ako tieň na pľúcach. Levoča : Modrý Peter   Možno nie celkom obvykle začnem svoje uvažovanie o druhej zbierke Dereka Rebra Ako tieň na pľúcach citátom z recenzie Michala Rehúša, ktorý sa k básnikovej predošlej knihe Okamih pred dopadom vyjadril nasledovne:...

Etela Farkašová: Regionálne iba tematicky

27.03.2015 16:37
  Švenková, Viera. 2014. Hory na dosah. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.   Viera Švenková, popredná prozaička, esejistka a publicistka,  patrí k autorskému typu,  ktorý, takpovediac, píše celý život jednu knihu, navracia sa (hoci z rôznych...

Etela Farkašová: Keď má druhé vydanie zmysel

25.03.2015 17:38
  Maliti, Eva. 2014. Symbolizmus ako princíp videnia (kapitoly z ruskej literatúry a kultúry 20. storočia). Bratislava : VEDA – Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.   Eva Maliti-Fraňová sa suverénne pohybuje na pôde literárnej vedy (primárnou oblasťou jej záujmu je...

Matúš Mikšík: Hlboko pod hladinou

24.03.2015 12:07
  Rebro, Derek. 2014. Ako tieň na pľúcach. Levoča : Modrý Peter.   Druhá zbierka básnika, literárneho kritika a feministu Dereka Rebra pokračuje v trende autorovej minimalistickej poetiky z debutu Okamih pred dopadom. Určite však nejde len o netvorivé „dopisovanie“, Ako...

Lucia Biznárová: „Na hrane“ básne

24.03.2015 11:50
  Repar, Stanislava. 2013. Echoechoecho. Košice : Európsky dom poézie Košice.   Stanislava Repar sa svojou tvorbou zaradila do kontextu autoriek, ktorých diela popri reflektovaní spoločenských, kultúrnych a individuálnych námetových konštánt motivicky reagujú aj na rodovo citlivé...

Mária Klapáková: Kniha, ktorá omína ako strúhanka v oku

24.03.2015 11:49
  Rosová, Michaela. 2014. Malé Vianoce. Bratislava : Koloman Kertézs Bagala – literarnyklub s. r. o.   Najnovšia kniha Michaely Rosovej Malé Vianoce je na prebale frázovito charakterizovaná ako „novela zo súčasného slovenského vidieka“. Najmä po predošlej, priam veľkomestskej novele...

Etela Farkašová: Kniha na opakované čítanie

24.03.2015 11:31
  Fucimanová, Milena. 2014. Nárazový tón zvonu A1. Třebíč : Sursum.   Milena Fucimanová, pražská rodáčka žijúca v Brne, je viacdomou autorkou, píše poéziu (zo staršej tvorby uvediem zbierku Abelovy děti z roku 1989, z novšej dvojjazyčnú česko-slovenskú zbierku Houslistka,...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>