Kritizujeme

Derek Rebro: Nenápadne výrazná – opäť

08.03.2018 19:36
  Bodnárová, Jana. 2016. v záhradách / pod dronmi. Levoča : Modrý Peter.   Jana Bodnárová je desaťročia jednou z najvýraznejších postáv našej kultúrnej scény, ktorá sa nielen v slovenskom umeleckom a intelektuálnom diskurze pohybuje „potichu“, a pritom zanecháva...

Derek Rebro: Zatratiť „zatracenou / ztracenou matku“?

15.06.2016 13:43
  Michalová, Alžběta. 2015. Zřetelně nevyprávíš. Praha : Fra.   V slovenskej poézii je téma materstva relatívne početne zastúpená, a to aj pokiaľ ide o rodovo nestereotypný pohľad na ňu, ktorý sa priebežne premieta do umelecky presvedčivého a občas aj tvarovo...

Lenka Szentesiová: Matné sklíčka fresky

06.04.2016 17:51
  Ferrante, Elena. 2015 Geniálna priateľka. Bratislava : Inaque. Preložila Ivana Dobrakovová.   Osobnosť Eleny Ferrante reprezentuje úzky okruh súčasných európskych autoriek a autorov, ktorých tvorba sa postupom času stáva pojmom presahujúcim (kultúrne) hranice krajiny pôvodu. Aj...

Jakub Souček: Moderní Sizyfovia

06.04.2016 17:49
  Quatro, Jamie. 2015. Chcem ti ukázať viac. Bratislava : Inaque.sk. Preložila Aňa Ostrihoňová.    Keď som dostal ponuku recenzovať knihu od Jamie Quatro, nemal som žiadnu predstavu o spisovateľkinej poetike, ba ani o jej existencii. Absencia akýchkoľvek informácií...

Derek Rebro: Za Bohom sa nešplhá

26.02.2016 14:19
  Jagić, Dorta. 2014. Vysoké cé. Kordíky : Skalná ruža. Preložil: Karol Chmel.   Chorvátska poetka, prozaička a divadelná režisérka Dorta Jagić je nášmu čitateľskému publiku prakticky neznáma. Recenzovaná kniha, opäť v nadštandardnom grafickom prevedení Erika Jakuba Grocha,...

Katarína Hrabčáková: Kritické rôznobežky

26.02.2016 14:17
  Šafranová, Lenka a kol. 2013. K funkcii subjektu v slovenskej poézii ženských autoriek (tzv. textovej generácie). Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.   O kvalitách publikácie Lenky Šafranovej som nemala pochybnosti už pred začiatkom procesu čítania....

Derek Rebro: V tieni biela

19.01.2016 13:58
  Vidmar, Maja. 2015. Izby a iné básne. Bratislava – Ľubľana : Studňa – JSKD RS. Preložila Stanislava Repar.   Recenzovaný výber z poézie slovinskej poetky Maje Vidmar, prinášajúci (v tradične pôsobivom grafickom spracovaní Evy Kovačevičovej-Fudaly, s prispením ilustrácií...

Derek Rebro: Pozmenené ozveny minulosti

26.06.2015 17:15
  Repar, Stanislava. 2013. Echoechoecho. Košice : Európsky dom poézie Košice.   Knihy Stanislavy Repar sú pomerne dobre rozpoznateľné – a to tak podľa ich rukopisu, ako aj myšlienkovej a názorovej výstuže. Hranice medzi nimi sú relatívne priepustné, aj pokiaľ ide o ich...

Etela Farkašová: Zmnožené zrkadlá s mnohými vchodmi

11.05.2015 19:58
  Haugová, Mila. 2014. Písať ako dýchať (sieť vody s tisícimi vchodmi). Bratislava : Literárne informačné centrum.   Na knihu Písať ako dýchať som sa tešila od okamihu, ako som sa od autorky dozvedela, že začína vznikať. A, samozrejme, bola som na ňu od prvého okamihu...

Mária Klapáková: Odstúp nazri zotrvaj

30.03.2015 14:03
  Rebro, Derek. 2014. Ako tieň na pľúcach. Levoča : Modrý Peter   Možno nie celkom obvykle začnem svoje uvažovanie o druhej zbierke Dereka Rebra Ako tieň na pľúcach citátom z recenzie Michala Rehúša, ktorý sa k básnikovej predošlej knihe Okamih pred dopadom vyjadril nasledovne:...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>