Kritizujeme

Jozef Brunclík: Revitalizácia tvorby slovenských poetiek

18.08.2018 14:15
  Bokníková, Andrea. 2017. Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia. Bratislava : ASPEKT.   S obdivom možno vzhliadať na publikáciu Andrey Bokníkovej Potopené duše s podtitulom Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia....

Etela Farkašová: Uvažovanie nad knihou Potopené duše...

18.08.2018 14:05
  Bokníková, Andrea. 2017. Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia. Bratislava : ASPEKT.[i]   Tešila som sa na ňu, odkedy som vedela, že má vyjsť, na knihu, žánrovo označenú ako čítanka, ktorá nasleduje po čítankách z Knižnej edície ASPEKT-u,...

Derek Rebro: „Príprava na zimu nie je tradícia, ale inštinkt“

19.06.2018 18:52
  Lleshanaku, Luljeta. 2017. Pondelok v siedmich dňoch. Bratislava : Drewo a srd – Vlna. Preložila Lucia Duero.   Osud u nás málo známej albánskej poetky L. Lleshanaku raz možno bude sfilmovaný, natoľko spletitý, okolnosťami diktátorského režimu determinovaný a dramatický...

Derek Rebro: Vykĺbený nie je dnešok

12.03.2018 11:38
  Tallo, Michal. 2016. Antimita. Bratislava : Drewo a srd – Vlna.   Debutová zbierka vyštudovaného scenáristu a filmového kritika Michala Talla poetologicky zapadá do dnes už bohato zastúpenej vlny anesteticky orientovanej tvorby autorov a autoriek (nielen) „textovej generácie“...

Derek Rebro: Nenápadne výrazná – opäť

08.03.2018 19:36
  Bodnárová, Jana. 2016. v záhradách / pod dronmi. Levoča : Modrý Peter.   Jana Bodnárová je desaťročia jednou z najvýraznejších postáv našej kultúrnej scény, ktorá sa nielen v slovenskom umeleckom a intelektuálnom diskurze pohybuje „potichu“, a pritom zanecháva...

Derek Rebro: Zatratiť „zatracenou / ztracenou matku“?

15.06.2016 13:43
  Michalová, Alžběta. 2015. Zřetelně nevyprávíš. Praha : Fra.   V slovenskej poézii je téma materstva relatívne početne zastúpená, a to aj pokiaľ ide o rodovo nestereotypný pohľad na ňu, ktorý sa priebežne premieta do umelecky presvedčivého a občas aj tvarovo...

Lenka Szentesiová: Matné sklíčka fresky

06.04.2016 17:51
  Ferrante, Elena. 2015 Geniálna priateľka. Bratislava : Inaque. Preložila Ivana Dobrakovová.   Osobnosť Eleny Ferrante reprezentuje úzky okruh súčasných európskych autoriek a autorov, ktorých tvorba sa postupom času stáva pojmom presahujúcim (kultúrne) hranice krajiny pôvodu. Aj...

Jakub Souček: Moderní Sizyfovia

06.04.2016 17:49
  Quatro, Jamie. 2015. Chcem ti ukázať viac. Bratislava : Inaque.sk. Preložila Aňa Ostrihoňová.    Keď som dostal ponuku recenzovať knihu od Jamie Quatro, nemal som žiadnu predstavu o spisovateľkinej poetike, ba ani o jej existencii. Absencia akýchkoľvek informácií...

Derek Rebro: Za Bohom sa nešplhá

26.02.2016 14:19
  Jagić, Dorta. 2014. Vysoké cé. Kordíky : Skalná ruža. Preložil: Karol Chmel.   Chorvátska poetka, prozaička a divadelná režisérka Dorta Jagić je nášmu čitateľskému publiku prakticky neznáma. Recenzovaná kniha, opäť v nadštandardnom grafickom prevedení Erika Jakuba Grocha,...

Katarína Hrabčáková: Kritické rôznobežky

26.02.2016 14:17
  Šafranová, Lenka a kol. 2013. K funkcii subjektu v slovenskej poézii ženských autoriek (tzv. textovej generácie). Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.   O kvalitách publikácie Lenky Šafranovej som nemala pochybnosti už pred začiatkom procesu čítania....
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>