Kritizujeme

Lenka Šafranová: Alternatívne čítanie literárnu vedu neohrozuje

11.09.2014 14:42
  Rebro, Derek. 2013. Jej mesto v jeho svete? Rodový pohľad na previazanosť urbánneho a rustikálneho v poézii Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej a Jozefa Mihalkoviča. Bratislava : ASPEKT.   Súčasná literárna veda je prístupná rôznym interpretáciám, avšak v našom...

Etela Farkašová o bell hooks

13.08.2014 10:42
  hooks, bell. 2013. feminizmus do vrecka (o zanietených politikách). Bratislava : ASPEKT. Preklad: Jana Juráňová.   Americká feministická teoretička a aktivistka Gloria Jean Watkins (píše pod pseudonymom bell hooks) má na konte viac ako tri desiatky kníh a množstvo ...

Andrea Reynolds: Luxus podrobnej a rozvetvenej interpretácie

21.05.2014 16:57
  Rebro, Derek. 2013. Jej mesto v jeho svete? Rodový pohľad na previazanosť urbánneho a rustikálneho v poézii Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej a Jozefa Mihalkoviča. Bratislava : ASPEKT.   Nová kniha Dereka Rebra môže na prvý pohľad vyvolať určitú skepsu. Takmer tristo strán...

Etela Farkašová: Metodologické inšpirácie pre literárnovedný výskum

24.04.2014 17:11
  Rebro, Derek. 2013. Jej mesto v jeho svete? Rodový pohľad na previazanosť urbánneho a rustikálneho v poézii Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej a Jozefa Mihalkoviča. Bratislava : ASPEKT.   Pri čítaní novej literárnovednej monografie Dereka Rebra som si výrazne uvedomovala...

Petra Blšťáková: Prchavosť zachytená v hre slov

07.04.2014 11:08
  Husárová, Zuzana. 2012. liminal. Bratislava : Ars Poetica.   Kniha poézie liminal, napísaná v anglickom jazyku, síce vyšla v tlačenej podobe (vo vydavateľstve Dive Buki práve vychádza aj jej slovenská mutácia), no je súčasťou širšieho transmediálneho projektu (nájdete ho na...

Ivana Hostová: Jeho miesto v ich texte

28.03.2014 14:06
  Rebro, Derek. 2013. Jej mesto v jeho svete?  Rodový pohľad na previazanosť urbánneho a rustikálneho v poézii Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej a Jozefa Mihalkoviča. Bratislava : ASPEKT.   Kladenie aktuálnych priziem na texty, ktoré sú literárnohistoricky zafixované,...

Etela Farkašová: Pútavý príbeh s presahom

03.03.2014 17:01
  Příhodová, Daniela. 2013. Schizofrénia. Bratislava : VSSS.   Daniela Příhodová je autorkou viacerých  románov, kratších próz a televíznych scenárov, ktoré sú situované do nedávnej minulosti či súčasnosti a tematizujú viaceré  neduhy (napríklad...

Derek Rebro: Ja sú (aj) iné

27.02.2014 17:44
  Veselková, Marcela. 2013. Identity. Bratislava : ASPEKT.   Marcela Veselková debutovala v r. 2005 zbierkou Najzvláštnejšie je neľúbiť ťa. Už v nej sa prejavila ako výrazná poetka, takmer nepodliehajúca tematickým, poetologickým a rodovým stereotypom. A to napriek...

Eva Maliti: Čo so slobodou?

19.02.2014 15:04
  Farkašová, Etela. 2013. Na rube plátna. Bratislava : VSSS.   Aj najnovšia kniha krátkych próz Na rube plátna (2013) prozaičky a poetky Etely Farkašovej svedčí o tom, že jednou z podstatných osobitostí jej rukopisu je schopnosť vyslovovať svoju literárnu výpoveď ako reflexiu...

Etela Farkašová: Okraje rôznych významov

13.02.2014 10:31
  Bodnárová, Jana. 2013. Z periférií. Bratislava : Vlna – Drewo a srd.   Nová knižka poetky, prozaičky, dramatičky Jany Bodnárovej Z periférií sa skladá z troch relatívne samostatných častí, ktorými sa ako spájajúce prvky vinú charakteristické znaky autorkinho...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>