Kritizujeme

Danica Adamčíková: Oživenie feministických koreňov v odbore sociálnej práce

23.03.2015 15:40
  Bosá, Monika. 2013. Feministické korene sociálnej práce. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity.   Po preštudovaní recenzovanej monografie sa domnievam, že ponúka veľmi podnetný pohľad na históriu sociálnej práce. Snaha o uznanie relevantnosti feministických koreňov...

Stanislava Repar: Rebrovo „korenie v herbári“

28.02.2015 11:24
  Rebro, Derek. 2014. Ako tieň na pľúcach. Levoča : Modrý Peter.   Literárny vedec, kritik a básnik Derek Rebro sa nedávno slovenskému čitateľovi a čitateľke predstavil svojou druhou básnickou zbierkou Ako tieň na pľúcach. Vyšla s ilustráciami Lucie Tallovej, ktoré Rebrovu...

Derek Rebro: Kniha, čo u nás zapadne (isto nie prachom)

09.02.2015 17:59
  Poschmann, Marion. 2014. Zamknuté komory. Levoča : Modrý Peter.         Básnická prvotina nemeckej autorky Marion Poschmann vyšla v roku 2002 ako jej druhá kniha – prvou bol v tom istom roku vydaný román Kúpanie v nečase. Dvanásť rokov, ktoré...

Derek Rebro: Rodová poučenosť na Poéziu nestačí

14.10.2014 14:18
  Tomkuliaková, Eva. 2014. Sie forma. Bratislava : Vlna – Drewo a srd.   Texty Tomkuliakovej debutu ma ako feministu nanajvýš uspokojujú svojou obsahovou rovinou. Vlastne je v predošlej vete povedané takmer všetko. Ide totiž o knihu, ktorá systematickejšie než ktorákoľvek...

Lenka Šafranová: Alternatívne čítanie literárnu vedu neohrozuje

11.09.2014 14:42
  Rebro, Derek. 2013. Jej mesto v jeho svete? Rodový pohľad na previazanosť urbánneho a rustikálneho v poézii Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej a Jozefa Mihalkoviča. Bratislava : ASPEKT.   Súčasná literárna veda je prístupná rôznym interpretáciám, avšak v našom...

Etela Farkašová o bell hooks

13.08.2014 10:42
  hooks, bell. 2013. feminizmus do vrecka (o zanietených politikách). Bratislava : ASPEKT. Preklad: Jana Juráňová.   Americká feministická teoretička a aktivistka Gloria Jean Watkins (píše pod pseudonymom bell hooks) má na konte viac ako tri desiatky kníh a množstvo ...

Andrea Reynolds: Luxus podrobnej a rozvetvenej interpretácie

21.05.2014 16:57
  Rebro, Derek. 2013. Jej mesto v jeho svete? Rodový pohľad na previazanosť urbánneho a rustikálneho v poézii Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej a Jozefa Mihalkoviča. Bratislava : ASPEKT.   Nová kniha Dereka Rebra môže na prvý pohľad vyvolať určitú skepsu. Takmer tristo strán...

Etela Farkašová: Metodologické inšpirácie pre literárnovedný výskum

24.04.2014 17:11
  Rebro, Derek. 2013. Jej mesto v jeho svete? Rodový pohľad na previazanosť urbánneho a rustikálneho v poézii Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej a Jozefa Mihalkoviča. Bratislava : ASPEKT.   Pri čítaní novej literárnovednej monografie Dereka Rebra som si výrazne uvedomovala...

Petra Blšťáková: Prchavosť zachytená v hre slov

07.04.2014 11:08
  Husárová, Zuzana. 2012. liminal. Bratislava : Ars Poetica.   Kniha poézie liminal, napísaná v anglickom jazyku, síce vyšla v tlačenej podobe (vo vydavateľstve Dive Buki práve vychádza aj jej slovenská mutácia), no je súčasťou širšieho transmediálneho projektu (nájdete ho na...

Ivana Hostová: Jeho miesto v ich texte

28.03.2014 14:06
  Rebro, Derek. 2013. Jej mesto v jeho svete?  Rodový pohľad na previazanosť urbánneho a rustikálneho v poézii Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej a Jozefa Mihalkoviča. Bratislava : ASPEKT.   Kladenie aktuálnych priziem na texty, ktoré sú literárnohistoricky zafixované,...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>