Kritizujeme

Derek Rebro: Nežmúriť, čítať pozorne

24.03.2012 17:33
  Somolayová, Ľubica. 2007. Prižmúrenými očami. Bratislava : Ars Poetica.   Literárna vedkyňa Ľubica Somolayová vydala básnickú zbierku. V tichosti, bez predbežného časopiseckého publikovania. Bez veľkolepých fanfár spriaznených autorít, bez pachtenia sa po...

Etela Farkašová číta Elfriede Jelinek

21.03.2012 20:07
  Jelinek, Elfriede. 2011. Zimná cesta. Bratislava : Artforum. Preložil Andrej Zmeček v spolupráci s Janou Cvikovou.   Nie je náhodné, že najnovšie dielo Elfriede Jelinek svojím názvom vyvoláva asociácie s poetickým cyklom romantického básnika Wilhelma Müllera...

Derek Rebro: Písanie „bez závratných tektonických porúch“

13.03.2012 15:57
  Farkašová, Etela. 2011. Prstoklady. Banská Bystrica : PRO.      E. Farkašová v najnovšej knižke precizuje svoj typický rukopis a vyrovnáva sa s témami, ktoré jej hrdinku zasahujú čoraz nástojčivejšie. Podobne je to v tvorbe M. Haugovej,...

Derek Rebro: Verše, ktoré klamú rukou – našťastie

20.02.2012 14:33
  Šramatyová, Veronika. 2009. Untitled. Bratislava : Ars Poetica.   Básne výtvarníčky V. Šramatyovej sa vyznačujú výraznými ambivalenciami. Hrdinka sa pokúša určiť a uchopiť seba, vzťahy aj autentickosť jednotlivín ako takých. Sizyfovsky však odkrýva nánosy individuálnych a...

Etela Farkašová: O novom čítaní poézie

09.02.2012 14:07
  Rebro, Derek. 2011. Ženy píšu Poéziu, muži tiež. Bratislava : LIC.   Na literatúru možno nazerať z rôznych hľadísk, cez prizmu rôznych estetických, filozofických či iných kategórií, jedným z legitímnych, hoci u nás ešte len zriedkavým pohľadom na ňu je pohľad...

Marek Debnár: Introvertná túžba po dotyku

03.02.2012 18:10
  Hermannová, Judith. 2007. Nič len prízraky. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov. Preklad: Monika Brečková.   Nemecká prozaička Judith Hermannová vstúpila do povedomia čitateľov a čitateliek už svojou prvou zbierkou poviedok Letný dom, neskôr (1998)....

Etela Farkašová: Kam sa podeli filozofky?

20.01.2012 13:25
  Kalnická, Zdeňka. 2010. Filozofie a feminizmus. Ostrava : Ostravská univerzita.   Na filozofiu, jednu z najstarších vedných disciplín, možno nazerať z rôznych hľadísk, Zdeňka Kalnická sa vo svojej monografickej práci rozhodla pre pohľad určovaný najmä kategóriou...

Etela Farkašová: Kritický pohľad na vedu v premenách

03.01.2012 17:56
  Stöckelová, Tereza (ed.). 2009. Akademické poznávaní, vykazování a podnikání. Etnografie měníci se české vědy. (Spoluautorky: Linková, Marcela - Lorenz-Meyer, Dagmar). Praha : Sociologické nakladatelství.   So zrodom novoveku sa začalo nazerať na vedu ako na najdôležitejšiu...

Andrea Bokníková číta Annu Ondrejkovú

29.12.2011 18:34
  Ondrejková, Anna. 1993. Sneh alebo Smutná jabloň plná nedozretých pávov. Námestovo : Malé vydavateľstvo poézie.   „Keď kvitne strom v liste, ovocie je isté.“ (ľudová pranostika)   Ale jabloň sa objavuje najskôr s „povädnutým, tichým kvetom“ a potom – s...

Jana Kuzmíková: Autobiografia o tom, čo má nad nami moc

27.12.2011 15:48
  Repar, Stanislava. 2011. Slovenka na kvadrát. Bratislava : Vlna.    Autobiografická próza sa v ostatných rokoch úspešne rozvíja po celom svete. Týmto trendom sa zaoberáme aj v slovenskej literárnej vede: len v tomto roku vyšlo v Ústave svetovej...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>