Kritizujeme

Derek Rebro: „Jas vedenia a hĺbka citu“

23.04.2012 16:19
  Haugová, Mila. 2011. Plant Room. Bratislava : Ars Poetica. Edícia Ambit.   Študentky (literatúry) ma pravidelne zaskakujú tým, že nepoznajú meno našej najproduktívnejšej poetky, u ktorej sa vzácne snúbi kvantita s kvalitou. Príčinu tohto faktu vidím (popri súkromnom...

Etela Farkašová o feministickej publikácii A Megaphone

17.04.2012 12:09
  Spahr, Juliana – Young, Stephanie. 2011. A Megaphone: Some Enactments, Some Numbers, and Some Essays about the Continued Usefulness of Crotchless-pants-and-a machine-gun Feminism. Oakland, Philadelphia : ChainLinks.   V knižnej sérii časopisu Chain (založeného...

Derek Rebro: Za zdvihnutou oponou

12.04.2012 15:03
  Veselková, Marcela. 2005. Najzvláštnejšie je neľúbiť ťa. Bratislava : Slovenský spisovateľ.   Za mdlým a nevýrazným obalom zbierky (pre vydavateľstvo Slovenský spisovateľ je minimálna invenčnosť obalov, žiaľ, typická) sa ukrývajú básne, aké v kontexte slovenskej poézie nevidíme...

Ivana Hostová: Aj muži bolia

06.04.2012 15:17
  Rebro, Derek. 2010. Okamih pred dopadom. Bratislava : Ars Poetica. Edícia Ambit.   Rebrovo písanie je asociované s písaním ženským a s problematikou genderu už dlho – prevažne naň sa totiž sústreďuje autorov literárnokritický záujem. Nie každý, kto ho pozná, si...

Derek Rebro: Nežmúriť, čítať pozorne

24.03.2012 17:33
  Somolayová, Ľubica. 2007. Prižmúrenými očami. Bratislava : Ars Poetica.   Literárna vedkyňa Ľubica Somolayová vydala básnickú zbierku. V tichosti, bez predbežného časopiseckého publikovania. Bez veľkolepých fanfár spriaznených autorít, bez pachtenia sa po...

Etela Farkašová číta Elfriede Jelinek

21.03.2012 20:07
  Jelinek, Elfriede. 2011. Zimná cesta. Bratislava : Artforum. Preložil Andrej Zmeček v spolupráci s Janou Cvikovou.   Nie je náhodné, že najnovšie dielo Elfriede Jelinek svojím názvom vyvoláva asociácie s poetickým cyklom romantického básnika Wilhelma Müllera...

Derek Rebro: Písanie „bez závratných tektonických porúch“

13.03.2012 15:57
  Farkašová, Etela. 2011. Prstoklady. Banská Bystrica : PRO.      E. Farkašová v najnovšej knižke precizuje svoj typický rukopis a vyrovnáva sa s témami, ktoré jej hrdinku zasahujú čoraz nástojčivejšie. Podobne je to v tvorbe M. Haugovej,...

Derek Rebro: Verše, ktoré klamú rukou – našťastie

20.02.2012 14:33
  Šramatyová, Veronika. 2009. Untitled. Bratislava : Ars Poetica.   Básne výtvarníčky V. Šramatyovej sa vyznačujú výraznými ambivalenciami. Hrdinka sa pokúša určiť a uchopiť seba, vzťahy aj autentickosť jednotlivín ako takých. Sizyfovsky však odkrýva nánosy individuálnych a...

Etela Farkašová: O novom čítaní poézie

09.02.2012 14:07
  Rebro, Derek. 2011. Ženy píšu Poéziu, muži tiež. Bratislava : LIC.   Na literatúru možno nazerať z rôznych hľadísk, cez prizmu rôznych estetických, filozofických či iných kategórií, jedným z legitímnych, hoci u nás ešte len zriedkavým pohľadom na ňu je pohľad...

Marek Debnár: Introvertná túžba po dotyku

03.02.2012 18:10
  Hermannová, Judith. 2007. Nič len prízraky. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov. Preklad: Monika Brečková.   Nemecká prozaička Judith Hermannová vstúpila do povedomia čitateľov a čitateliek už svojou prvou zbierkou poviedok Letný dom, neskôr (1998)....
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>