Martina Grmanová: Štyrikrát „love story“

15.10.2012 15:08

 

Čeretková-Gállová, Marína. 2010. Trinásta komnata – Príbehy zo štyroch truhlíc. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.

 

Slovenskej prozaičke a autorke mnohých rozhlasových hier Maríne Čeretkovej-Gállovej  práve vychádza pod názvom Trinásta komnata (Príbehy zo štyroch truhlíc) zbierka štyroch rozsiahlejších poviedok, prepojených prostredníctvom hlavnej postavy do jedného celku.

V autorkiných dielach dominuje ženská problematika, autorka vo svojich prózach zobrazuje najmä intímny citový svet žien. Výnimku nepredstavuje ani jej najnovšia kniha s autobiografickými črtami. V nej zachytáva príbeh cieľavedomej, ambicióznej mladej ženy, ktorá hľadá úprimnú a nezištnú lásku, popritom objavuje svet literatúry a postupne sa stáva jeho súčasťou.

Chronologicky usporiadané príbehy sa odohrávajú začiatkom druhej polovice 20. storočia prevažne vo vtedajších aktuálnych pôsobiskách autorky (Zbehy pri Nitre, Nitra, Bratislava, Bystrička pri Martine). Autorka sa vracia o niekoľko desiatok rokov dozadu, aby mohla odkryť dosiaľ nezverejnené udalosti zo svojho života.

Prvá truhlica ukrýva príbeh dievčaťa z gymnaziálnych čias, platonickú lásku k básnikovi – vysokoškolákovi Vojtechovi. Predstavy dievčaťa sa však celkom nezlučujú s realitou a vzťah končí. V druhej truhlici sa nachádza autorkina láska zo začiatku vysokoškolských štúdií odohrávajúca sa na pozadí vtedajšieho totalitného režimu a s ním súvisiacich problémov. Ani tento vzťah však mladej žene nepriniesol šťastie. Tretí príbeh sa viaže k prostrediu Martina a k práci v archeologickom ústave. Autorka v ňom zobrazuje krátku prázdninovú epizódu s budúcim diplomatom Vilom. Záverečná próza nás vovádza do situácie po návrate hrdinky na univerzitu, kde sa začína aj jej nový vzťah so študentom výtvarného umenia Lajčim. Text zároveň prináša pohľad na zložité spisovateľské začiatky mladej ženy.

Marína Čeretková-Gállová nám vo svojich štyroch prózach s pomerne prenikavým erotickým podtónom ponúka brilantné rozprávačské umenie, príbehy pritom spestruje vkladaním veršov, piesní či retrospektívnych epizód vykresľujúcich vlastné rodinné vzťahy, priateľstvá a detstvo. Zbierka prináša konfrontáciu života na dedine a v meste, vykreslenie života študentky, robotníčky, knihovníčky a života kresťanky v komunistickej spoločnosti. Zobrazuje postupnú premenu dievčaťa na mladú dámu, študentku, manželku.

Trinásta komnata predstavuje senzitívnu výpoveď autorky, v ktorej odhaľuje tie najvnútornejšie myšlienky a pocity, odhaľuje samú seba.

 

Pôvodne vyšlo v dvojtýždenníku Knižná revue, č. 3/2011.