Archív článkov

Derek Rebro: Žena nie je jedna – ani u Strážaya

17.01.2017 11:07
  Uvažovanie o rodových aspektoch Strážayovej básnickej tvorby začnem osobnejšie. Poézia tohto autora je mi totiž dlhodobo blízka už na emocionálnej úrovni, cez intuitívne čitateľské väzby. Samozrejme, i z nadhľadu oceňujem recepčnú pôsobivosť jeho výrazového a tematického (napohľad)...

Číslo 4/2016

10.01.2017 21:34
  Číslo 4/2016 si môžete stiahnuť tu.   Obsah   PETR VAŇOUS: Storyboard jako způsob formátování obrazu (k tvorbe K. Mésároš) | 1   JITKA N. SRBOVÁ: Z nových básní | 5   Dve na jednu (knihu: VIRÁG, Erdős. Moja vina a iné)   LENKA MACSALIOVÁ: Povedz, prosím, že...

Číslo 3/2016

03.10.2016 18:39
Aktuálne číslo je  v predaji (pozri predajné miesta vľavo). Na našom webe bude dostupné neskôr.      Číslo 3/2016 si môžete stiahnut ťu.     Obsah RITA KOSZORÚS: O ambivalentnom charaktere identity a maľby (rozhovor) | 1 CLAUDINE BERTRAND:...

Věra Čáslavská: Protestovať sa dá rôznymi spôsobmi

31.08.2016 10:34
  Režim pred rokom 1989 vkladal do gymnastiek obrovské nádeje. Bremeno, ktoré tieto športovkyne niesli na svojich pleciach, nespočívalo iba v tom, že išlo o medaily či prvenstvá. Reprezentovali vlasť, ale najmä jej politické a kultúrne záujmy. Zároveň sa od nich čakalo, že...

Číslo 2/2016

29.06.2016 20:23
  Číslo 2/2016 si môžete stiahnuť tu.    Obsah   BEATA JABLONSKÁ: Paula Chrenková – krehké „zlé dievča“ slovenskej výtvarnej scény | 1 PAULA CHRENKOVÁ: Proč tady střílíte? Vždyť jsou tady lidi! (rozhovor) | 7 ALŽBĚTA STANČÁKOVÁ: Básne | 11 Dve na jednu (knihu: KEPPLOVÁ,...

Derek Rebro: Zatratiť „zatracenou / ztracenou matku“?

15.06.2016 13:43
  Michalová, Alžběta. 2015. Zřetelně nevyprávíš. Praha : Fra.   V slovenskej poézii je téma materstva relatívne početne zastúpená, a to aj pokiaľ ide o rodovo nestereotypný pohľad na ňu, ktorý sa priebežne premieta do umelecky presvedčivého a občas aj tvarovo...

Karel Piorecký: Zuzana Husárová - lyrika lidská i technologická

06.05.2016 11:51
  Literární a transmediální tvorba Zuzany Husárové je známější a možno říci i respektovanější v nadnárodním kontextu než v kontextu slovenském či českém. Důvod je jednoduchý. V Čechách ani na Slovensku neexistuje něco jako lokální „scéna“ elektronické literatury, v jejímž rámci by mohla...

Derek Rebro: Ambícia pochovaná realizáciou

13.04.2016 07:12
  Tvorba Lucie Bizarretovej (vlastným menom Lucie Bihuncovej) mi bola viackrát odporúčaná ako zaujímavá pre feministickú či queer orientovanú kritiku. Po prečítaní doposiaľ vydaných kníh, obsahujúcich umelecky podpriemerné verše, som zámer napísať o nich stať do literárnovedného zborníka...

Lenka Szentesiová: Matné sklíčka fresky

06.04.2016 17:51
  Ferrante, Elena. 2015 Geniálna priateľka. Bratislava : Inaque. Preložila Ivana Dobrakovová.   Osobnosť Eleny Ferrante reprezentuje úzky okruh súčasných európskych autoriek a autorov, ktorých tvorba sa postupom času stáva pojmom presahujúcim (kultúrne) hranice krajiny pôvodu. Aj...

Jakub Souček: Moderní Sizyfovia

06.04.2016 17:49
  Quatro, Jamie. 2015. Chcem ti ukázať viac. Bratislava : Inaque.sk. Preložila Aňa Ostrihoňová.    Keď som dostal ponuku recenzovať knihu od Jamie Quatro, nemal som žiadnu predstavu o spisovateľkinej poetike, ba ani o jej existencii. Absencia akýchkoľvek informácií...
Záznamy: 41 - 50 zo 161
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>