Glosolália 3/2018

22.10.2018 16:19

 

Číslo 3/2018 si môžete stiahnuť tu.

 

Obsah

ANDREJ DÚBRAVSKÝ: „Maľovanie nemôže trpieť, nie je živé“ (rozhovor) | 1

PAULA ABRAMO: Zo zbierky Fiat Lux | 25

MILOTA HAVRÁNKOVÁ: „Ženský inštinkt si treba pestovať“ (rozhovor) | 31

ALEXANDRA JURIŠOVÁ: Prvý ročník rodovo orientovaného festivalu ArtWife | 43

STANISLAVA CHROBÁKOVÁ REPAR: Šťastná Suomi | 49

BLANKA JAKUBČÍKOVÁ: Básne | 53

Dve na jednu (knihu: FARKAŠOVÁ, Etela. Scenár)

MARTINA KORBOVÁ: Zamurovaný čas | 57

EVA MALITI FRAŇOVÁ: Román ako scenár | 57

DIVADLO NUDE: Ľúbim ťa a dávaj si pozor | 63

IVETA ŠKRIPKOVÁ: Femini[(ta)-(zácia)]zmy a divadlo na Slovensku
od 90. rokov 20. storočia | 71

TÉMA: MARIA PESZEK

MARIA PESZEK: Sorry Poľsko a iné texty | 83

MARIA PESZEK: „Nemôžem vystáť ľahostajnosť“ (rozhovor) | 89

ZUZANA HUSÁROVÁ: Zviditeľňovanie (k výstave Neviditeľné mestá) | 95

TÉMA: Simone White

JULIANA SOKOLOVÁ: Štruktúry túžby: poézia Simone White | 99

SIMONE WHITE: Ukážky z tvorby | 104

LIZA GENNART: Sedem básní z Glosolálie | 109

TÉMA: KLÁRA GOLDSTEIN

KLÁRA GOLDSTEIN: Ukážky z poézie | 123

KLÁRA GOLDSTEIN: „Abychom obstáli jako společnost, i jako lidé“ (rozhovor) | 130

SVETLANA LALUCHOVÁ: Básne | 139

Dve na jednu (knihu: KITAMURA, Katie. Rozchod)

ALEXANDRA JURIŠOVÁ: Niektoré rozchody sú ako ničivé požiare,
ktoré nemožno uhasiť | 143

MARTINA KUBEALAKOVÁ: Kitamurovej veľké city v malých emóciách | 143

ZUZANA ŠMATLÁKOVÁ: Strach a Múdrosť (prózy) | 149

ELENA HIDVÉGHYOVÁ-YUNG: Z novej tvorby | 155

Recenzie

DENISA BALLOVÁ: Občas je to v rodinách proste tak, ako to je (CUSKOVÁ, Rachel. Arlington Park) | 164

ZUZANA BARIAKOVÁ: (Pre)výchova mužov v Česku (HŮLOVÁ, Petra. Stručné dějiny Hnutí) | 166

MARIKA KORČUŠKOVÁ: Feministická výchova ako nástroj k dosiahnutiu spravodlivejšieho sveta pre všetkých (NGOZI ADICHIE, Chimamanda. Dear Ijeawele, a feminist manifesto in fifteen suggestions) | 168

LENKA MACSALIOVÁ: Nič prelomové ani „extraordinary“ (MICENKOVÁ, Jana. Sladký život) | 169

DENISA BALLOVÁ: Život môže byť prostý aj pod ťažkými dánskymi oblakmi (HELLE, Helle. Tohle jsem měla napsat v přítomném čase) | 171

JAKUB SOUČEK: Améba (KAUFMANN, Kat. Superpozice) | 172

VERONIKA VALKOVIČOVÁ: Jediná istota je zmena (WIESNER, Adam. Jediná jistota je změna / Autoetnografie na transgender téma) | 174
 

JANA ŠULKOVÁ: Autobiografia reflektujúca univerzálne témy vyniká najmä svojou inakosťou (ROLSTADOVÁ, Lajla. Vlčí ostrov) | 176

 

 

 

Aktuálne číslo je v predaji (pozri predajné miesta vľavo). Na našom webe bude dostupné neskôr.