Dvojčíslo 1 - 2/2013

13.06.2013 17:23

 

Dvojčíslo 1 – 2/2013 si môžete stiahnuť tu.

 

Obsah 

 

LENKA KUKUROVÁ: Genderbunker | 1

KATALIN LADIK: Vnútorná potopa | 7

IVANA HOSTOVÁ: Dotyk cez záclonu (O básnickej zbierke Viery Prokešovej

Vanilka) | 13

RADKA DENEMARKOVÁ: Nech mi hovoria hoci aj lastovička | 22

URŠUĽA KOVALYK: Krasojazdkyňa | 33

MICHAELA UJHÁZYOVÁ : Pohyblivé hranice zodpovednosti vo výskume

a liečbe rakoviny krčka maternice (na príklade sporu o objektívnosť

Cartwrightovej správy) | 39

PATRYCIJA KYLYNA: Básne | 51

PATRIK ORIEŠEK: Kylyna/Waren: Esej o inakosti | 67

ZUZANA ŠIVECOVÁ: Hormonálna antikoncepcia – pozitíva a nežiaduce

účinky | 79

Recenzie

ZUZANA ŠMATLÁKOVÁ: Záblesk, ktorý znamená veľa (CUNNINGHAM, Michael.

Za súmraku) | 87

DOMINIK ŽELINSKÝ: Mozog rozdelíme na malé ohňovzdorné misky

(RUŽIČKOVÁ, Nóra. práce & intimita) | 89

MATÚŠ MIKŠÍK: Umenie tancovať brutalitou (ROSOVÁ, Michaela. Dandy) | 91

SLÁVKA DROZDOVÁ: Spoveď v básni alebo ona a on, on a ona v čistej

a surovej poézii (REPAR, Stanislava. Tichožitia /la poésie pure,

la poésie brute/) | 94

MAREK DEBNÁR: Vedomie viacerých hlasov (PUJADE-RENAUDOVÁ, Claude.

Pytliakove ženy) | 95

MARTINA GRMANOVÁ: „Ach, slovo! Bojím sa ťa!“ (HRUBANIČOVÁ, Inge.

Láska ide cez žalúďok) | 97

ĽUBA KOBOVÁ: Retrospektíva Jany Želibskej (ŽELIBSKÁ, Jana. Zákaz

dotyku) | 99