Číslo 4/2013

28.11.2013 19:54

 

Číslo 4/2013 si môžete stiahnuťtu.

 

Obsah
 
MILA HAUGOVÁ: Básne | 1
 
STANISLAVA REPAR: Niekoľko slov o cibuli... alebo o postfeminizme | 5
 
ZUSKA KEPPLOVÁ: Po stopách „Marxizmu v sukni“ | 15
 
JANA BODNÁROVÁ: Dievča z morského dna (monodráma – úryvok) | 25
 
VERONIKA KOLEJÁKOVÁ: Básne | 33
 
ANN JONES: Afganské ženy čelia budúcnosti | 38
 
PETER GETTING: Bozaj mi... Stredoveké čarodejnícke modlitby z dôb inkvizície | 48
 
MILA HAUGOVÁ: Pascalov rozum srdca je vlastne skutočnosťou
(rozhovor) | 53
 
LENKA KUKUROVÁ: Feminizmus v slovenskom umení (1989 – 2004) | 59
 
ZUZANA ULIČIANSKA: O Francesce Woodman so Slávou Daubnerovou | 81
 
SLÁVA DAUBNEROVÁ: UNTITLED (komentovaný scénosled s inšpiráciami) | 85
 
Recenzie
 
PETRA BLŠŤÁKOVÁ: Prchavosť zachytená v hre slov (HUSÁROVÁ, Zuzana. liminal) | 98
 
ALEXANDRA KOVÁČOVÁ: Návod na život – bez záruky (ROZENBERGOVÁ, Vanda. Moje more) | 101
 
MARTA SOUČKOVÁ: O iných, ale našich hraniciach (DOBRAKOVOVÁ, Ivana. Toxo) | 102
 
LENKA SZENTESIOVÁ: Reštaurovanie originálu (CVIKOVÁ, J. – JURÁŇOVÁ, J. (ed.). Terézia Vansová — Slovenka doma i na cestách) | 105
 
LENKA ŠAFRANOVÁ: Hysterický realizmus alebo jednoducho skvele napísaný román? (SMITH, Zadie. NW) | 107
 
KATARÍNA ŠURINOVÁ: Nové čítanie – nová radosť (REPAR, Stanislava. Úzkosť dokorán. Nové čítanie poézie Viery Prokešovej) | 109
 
VERONIKA RÁCOVÁ: Letokruhy (HAUGOVÁ, Mila. Tvrdé drevo detstva) | 110
 
DEREK REBRO: Tu, a predsa Tam (POŚWIATOWSKA, Halina. Duchovné cvičenia pre mačku) | 111

Obsah

 

MILA HAUGOVÁ: Básne | 1

 

STANISLAVA REPAR: Niekoľko slov o cibuli... alebo o postfeminizme | 5

 

ZUSKA KEPPLOVÁ: Po stopách „Marxizmu v sukni“ | 15

 

JANA BODNÁROVÁ: Dievča z morského dna (monodráma – úryvok) | 25

 

VERONIKA KOLEJÁKOVÁ: Básne | 33

 

ANN JONES: Afganské ženy čelia budúcnosti | 38

 

PETER GETTING: Bozaj mi... Stredoveké čarodejnícke modlitby z dôb inkvizície | 48

 

MILA HAUGOVÁ: Pascalov rozum srdca je vlastne skutočnosťou

(rozhovor) | 53

 

LENKA KUKUROVÁ: Feminizmus v slovenskom umení (1989 – 2004) | 59

 

ZUZANA ULIČIANSKA: O Francesce Woodman so Slávou Daubnerovou | 81

 

SLÁVA DAUBNEROVÁ: UNTITLED (komentovaný scénosled s inšpiráciami) | 85

 

Recenzie

 

PETRA BLŠŤÁKOVÁ: Prchavosť zachytená v hre slov (HUSÁROVÁ, Zuzana. liminal) | 98

 

ALEXANDRA KOVÁČOVÁ: Návod na život – bez záruky (ROZENBERGOVÁ, Vanda. Moje more) | 101

 

MARTA SOUČKOVÁ: O iných, ale našich hraniciach (DOBRAKOVOVÁ, Ivana. Toxo) | 102

 

LENKA SZENTESIOVÁ: Reštaurovanie originálu (CVIKOVÁ, J. – JURÁŇOVÁ, J. (ed.). Terézia Vansová — Slovenka doma i na cestách) | 105

 

LENKA ŠAFRANOVÁ: Hysterický realizmus alebo jednoducho skvele napísaný román? (SMITH, Zadie. NW) | 107

 

KATARÍNA ŠURINOVÁ: Nové čítanie – nová radosť (REPAR, Stanislava. Úzkosť dokorán. Nové čítanie poézie Viery Prokešovej) | 109

 

VERONIKA RÁCOVÁ: Letokruhy (HAUGOVÁ, Mila. Tvrdé drevo detstva) | 110

 

DEREK REBRO: Tu, a predsa Tam (POŚWIATOWSKA, Halina. Duchovné cvičenia pre mačku) | 111