Číslo 3/2013

10.09.2013 16:48

 

Číslo 3/2013 si môžete stiahnuť tu.

 

Obsah

 

BOŽENA BALUCHOVÁ: Život žien v Keni – starať sa o rodinu, rodiť aj robiť 

 

Candida Serendipity: Rozhovor s PETROU ČÍŽKOVOU

 

EVA TOMKULIAKOVÁ: Básne 

 

MARTINA KORBOVÁ: Mlčanie ako feministický literárny fenomén v kontexte tvorby Virginie Woolfovej a Boženy Slančíkovej-Timravy 

 

VANDA ROZENBERGOVÁ: Koža 

 

MIROSLAVA MIŠIČKOVÁ: Feministka na plný úväzok. Stretnutie so Silviou Federici 

 

ANNA GRUSKOVÁ: Rabínka 

 

Recenzie

 

JANA KELECSÉNYI: Rodová rovnosť a rozvojová prax (ONDEKOVÁ, Marcela – OČENÁŠOVÁ, Zuzana. Čo ste chceli vedieť o rode a nemali ste sa koho opýtať. Príručka pre rozvojovú prax) 

 

MAREK DEBNÁR: Krátko o dĺžke umenia (PIUSSI, Lucia. Život je krátky) 

 

LENKA SZENTESIOVÁ: Možno vtesnať storočie do života? (Mojich 7 životov. Agneša Kalinová v rozhovore s Janou Juráňovou) 

 

KATARÍNA MORSZTYNOVÁ: Mikrokozmos Báry Basikovej (BASIKOVÁ, Bára. Rozhovory s útěkem) 

 

MARTINA GRMANOVÁ: Hlad po láske (LUKA, Eva. Havranjel)

Obsah
 
BOŽENA BALUCHOVÁ: Život žien v Keni – starať sa o rodinu, rodiť aj robiť 
 
Candida Serendipity: Rozhovor s PETROU ČÍŽKOVOU
 
EVA TOMKULIAKOVÁ: Básne 
 
MARTINA KORBOVÁ: Mlčanie ako feministický literárny fenomén v kontexte tvorby Virginie Woolfovej a Boženy Slančíkovej-Timravy 
 
VANDA ROZENBERGOVÁ: Koža 
 
MIROSLAVA MIŠIČKOVÁ: Feministka na plný úväzok. Stretnutie so Silviou Federici 
 
ANNA GRUSKOVÁ: Rabínka 
 
Recenzie
 
JANA KELECSÉNYI: Rodová rovnosť a rozvojová prax (ONDEKOVÁ, Marcela – OČENÁŠOVÁ, Zuzana. Čo ste chceli vedieť o rode a nemali ste sa koho opýtať. Príručka pre rozvojovú prax) 
 
MAREK DEBNÁR: Krátko o dĺžke umenia (PIUSSI, Lucia. Život je krátky) 
 
LENKA SZENTESIOVÁ: Možno vtesnať storočie do života? (Mojich 7 životov. Agneša Kalinová v rozhovore s Janou Juráňovou) 
 
KATARÍNA MORSZTYNOVÁ: Mikrokozmos Báry Basikovej (BASIKOVÁ, Bára. Rozhovory s útěkem) 
 
MARTINA GRMANOVÁ: Hlad po láske (LUKA, Eva. Havranjel)