Číslo 4/2015

10.01.2016 21:41
 
Číslo 4/2015 si môžete stiahnuť tu.
 
 
Obsah
 
MARTIN PIAČEK: Urobiť zázrak je ultimatívne zadanie (rozhovor) | 1

SIMONA RACKOVÁ: Básne | 11

ZUZANA DUCHOVÁ – MARTINA ŠIMKOVIČOVÁ: Svadobné reality | 17

IRENA BREŽNÁ: Niekedy zavládne hrozivé ticho (rozhovor) | 23

NINA POWER: Jednorozmerná žena (4. časť) | 33

DORA KAPRÁLOVÁ: Z pripravovanej knihy | 39

Téma: FEM(INIST) FATALE

Kurátorský text k výstave | 47

MICHAELA BOSÁKOVÁ: Fem(inist) Fatale: čerstvý vánok v miestnosti plnej predsudkov | 58

Anketa s vystavujúcimi | 61

JANA GERŽOVÁ: O účinnosti synergického efektu | 64

LENKA KUKUROVÁ: Ad: Jana Geržová – O účinnosti synergického efektu | 77

MILENA BARTLOVÁ: Vzbudzujú výstavy o feminizme vysoké očakávania? (rozhovor) | 79

Feminizmus v umení (diskusia) | 82

Z návštevnej knihy | 94

DANA PETRIGÁČOVÁ: Herta Müller – cesta plná hrôzy so šťastným koncom | 97

Dve na jednu (knihu: DRAKULIĆ, Slavenka: Obžalovaná)

MARTA SOUČKOVÁ: Keď román žaluje | 112

DIANA MAŠLEJOVÁ: Keď sa sudca stane obeťou | 112

JANA VARCHOLOVÁ: Z pripravovanej zbierky | 117

KRISTÝNA STOJÍSPĚSTÍ: Rozhovor nielen o komiksoch | 119

LENKA KUHAR DAŇHELOVÁ: Výber zo zbierky Hořem | 125

DIMANA IVANOVA: Miesto pre dialóg myšlienok, koncepcií, teórií (reportáž) | 129

JUDITA HANSMAN – IVAN BLAHÚT: Som najlepšia (dráma) | 132

Recenzie

ADRIANA JESENKOVÁ: Ako myslieť nemysliteľné (BUTLER, Judith. Trampoty s rodom) | 139

JAKUB SOUČEK: Moderní Sizyfovia (QUATRO, Jamie. Chcem ti ukázať viac) | 142

LENKA SZENTESIOVÁ: Matné sklíčka fresky (FERRANTE, Elena. Geniálna priateľka) | 144

MATÚŠ MIKŠÍK: (Pa)chuť života (GABRIŠOVÁ, Zuzana. Ráno druhého dne) | 147

BEATA BEREGRAD GRÜNMANNOVÁ: Tmavá cesta, sem tam lampa (ENRIGHT, Anne. The Green Road) | 149

SVETLANA ŽUCHOVÁ: Dora Kaprálová s láskou (KAPRÁLOVÁ, Dora. Zimní kniha o lásce) | 151

MÁRIA KLAPÁKOVÁ: Zlé začiatky, zlé konce (CHUTNIK, Sylwia. Kapesní atlas žen) | 152