Číslo 4/2014

09.01.2015 17:03
 
Číslo 4/2014 si môžete stiahnuť tu.
 
 
Obsah

ZUZANA DUCHOVÁ: Krízová cesta Márie Čorejovej | 1

SOŇA HORSOVÁ: Básne | 4

TOMÁŠ GERING: Nerodíme sa ako muži | 11

OLGA SOMMEROVÁ: Nezaujímajú ma víťazstvá v boji (rozhovor) | 15

LIBERTAD CHAVEZ RODRIGUEZ: Rodovo podmienená sociálna zraniteľnosť v kontexte prírodných katastrof a intersekcionality | 25

KRISTÍNA KARABOVÁ: Armáda Kráľa bojuje | 39

GENDEROVÁ STUDIA FSS MU V BRNE: Keď teória nadobúda praktickú podobu | 49

JULIA ORSZ-WOLF: Vojny - Wars | 53

LENKA KUKUROVÁ: Feminizmus v slovenskom umeni II. (2005 – 2013) | 65

Dve na jednu (knihu: BÚRIKOVÁ, Zuzana – MILLER, Daniel. Au Pair) | 89

ZUSKA KEPPLOVÁ: Brigita u Jonesových: slovenské au pair v českom preklade

LENKA KRIŠTOFOVÁ: Au pair ako inštitucionálny problém

NINA POWER: Jednorozmerná žena (2. časť) | 97

VANDA ROZENBERGOVÁ: Pod nohami a nad hlavou | 113

JANA BODNÁROVÁ: Nebyť v epicentre neznamená byť okrajový človek (rozhovor) | 119

SABINA VLASÁKOVÁ: Diskutované i nepovšimnuté aspekty tvorby Taťjany Lehenovej | 129

Recenzie

LENKA SZENTESIOVÁ: Život: post scriptum M. J. (ČERNÁ, Jana. Adresát Milena Jesenská) | 146

STANISLAVA SIVČOVÁ: Len gesto nestačí (ÁBELOVÁ, Mirka. Na!) | 150

MATÚŠ MIKŠÍK: On píše o tom, čo napísala Ona (TOMKULIAKOVÁ, Eva. Sie forma) | 152

KATARÍNA HRABČÁKOVÁ: Len slová? (BEŇOVÁ, Jana. Preč! Preč!) | 155

JAKUB SOUČEK: Cesnak a maslo (ROSOVÁ, Michaela. Malé Vianoce) | 159