Číslo 3/2016

03.10.2016 18:39
Aktuálne číslo je  v predaji (pozri predajné miesta vľavo). Na našom webe bude dostupné neskôr. 
 
 
Číslo 3/2016 si môžete stiahnut ťu.
 
 
Obsah

RITA KOSZORÚS: O ambivalentnom charaktere identity a maľby (rozhovor) | 1

CLAUDINE BERTRAND: Básne | 13

EVA GATIALOVÁ: „Nová žena“ – ideály a realita v medzivojnovom Československu | 15

Dve na jednu (knihu: CVIKOVÁ, Jana. Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre)

ETELA FARKAŠOVÁ: O nových paradigmách v literárnej vede | 46

ZOLTÁN RÉDEY: Jeden z možných príbehov feministickej literárnej vedy | 46

MILA HAUGOVÁ: Z aktuálnej tvorby | 57

PETER MEGYEŠI: Melanchólia a vznešeno v diele Lucie Tallovej | 59

JANA ORLOVÁ: Újedě | 65

Téma: HANA PONICKÁ

ALEXANDRA KOVÁČOVÁ: Hana Ponická: spisovateľka v nemilosti doby | 68

HANA PONICKÁ: Diskusný príspevok k 3. zjazdu Zväzu slovenských spisovateľov | 74

KATARÍNA JUSKOVÁ: Byť slobodným človekom (rozhovor s dcérou H. Ponickej) | 78

VIKI JANOUŠKOVÁ: Dych Lukavických zápiskov (dráma) | 87

KRISTINA LÁNÍKOVÁ: Krátké dějiny zraňování | 99

ANDREA VATULÍKOVÁ: Virtuální identita jako alter ego v post/době konceptu, posthumanismu a internetu v oblasti genderu | 103

LENKA ROSKOŠOVÁ: Zadržiavanie | 133

DÁRIA FOJTÍKOVÁ FEHÉROVÁ: Slovenská feministická dráma | 137

ADRIANA JESENKOVÁ: Etika starostlivosti podľa Virginie Held | 147

Téma: CENZÚRA (výstava)

LENKA KUKUROVÁ – ZUZANA ŠTEFKOVÁ: Cenzúra (kurátorský text) a nevystavené diela | 154

IVANA KOMANICKÁ: Výstava na rozhraní | 165

Dve na jednu (knihu: KOMPANÍKOVÁ, Monika. Na sútoku)

LENKA MACSALIOVÁ: Bozk od Snehovej kráľovnej na sútoku | 167

MATÚŠ MIKŠÍK: Kniha, v ktorej veci jednoducho fungujú | 167

IVANA ŠUSTEROVÁ: Život olašských žien (ukážka) | 173

KRISTÍNA MOJŽIŠOVÁ MAGDOLENOVÁ: Rómske ženy vo svetle dvoch výskumov | 176

Recenzie

PETRA HLAVÁČKOVÁ: Absolutní osvobození těla jako politické stanovisko (SHALMANIOVÁ, Abnousse. Chomejní, Sade a já) | 182

MARTA SOUČKOVÁ: Ozaj, už som dočítala? (BERG, Sibylle. Ozaj, a už som ti rozprávala... Rozprávka pre každého) | 183

MIRO ZUMRÍK: Pohyby v nás (HODROVÁ, Daniela. Točité věty) | 185

ALEXANDRA JURIŠOVÁ: Som Papuša (KUŹNIAK, Angelika. Papuša) | 187

LENKA ŠAFRANOVÁ: Dialóg ako problém Manželskej lásky (HADLEY, Tessa. Manželská láska) | 189

JAKUB SOUČEK: V bludnom kruhu (VYBÍRALOVÁ, Sára. Spousť) | 191

JIŘÍ FERYNA: Nedobrovolné skarifikace (LÁNÍKOVÁ, Kristina. Pomlčka v těle) | 193

JAROSLAVA ŠAKOVÁ: I zaodela sa deva do pastelových farieb (ÁBELOVÁ, Mirka. Básničky pre domáce paničky) | 194