Číslo 2/2014

16.06.2014 17:46
 
Číslo 2/2014 si môžete stiahnuťtu.
 
Obsah
 
KATARÍNA SLANINOVÁ: Žensky znepokojivá (o tvorbe Lucie Tallovej) | 1
 
STANISLAVA REPAR: Améryho úvahy o transformovanom „ja“ | 5
 
JANA VARCHOLOVÁ: Básne | 11
 
VĚRA ČÁSLAVSKÁ: Protestovať sa dá rôznymi spôsobmi (rozhovor) | 17
 
JANA CVIKOVÁ: Na jednej strane Encyklopédie spisovateľov sveta | 25
 
RADKA DENEMARKOVÁ: Spací vady (Dvacet pět mrknutí Oka) | 35
 
MONIKA PÚDELKOVÁ: Obraznosť a symbolika vody v poézii Viery Prokešovej | 59
 
SOŇA TOMAŠOVÝCH: Od piatku som vdova, alebo adresát Smrť, odosielateľ Láska | 67
 
NINA POWER: Jednorozmerná žena (1. časť) | 71
 
Recenzie
 
MARTA SOUČKOVÁ: Sivá verzus broskyňová (KEPPLOVÁ, Zuska. 57 km od Taškentu) | 80
 
ĽUDMILA PÁNISOVÁ: Medzi autorským a prekladateľským subjektom v poetike Haugovej a Plath (HOSTOVÁ, Ivana. Haugovej Plathová,
Plathovej Haugová) | 83
 
MATÚŠ MIKŠÍK: Dá sa život zarámovať? (ŽUCHOVÁ, Svetlana. Obrazy zo života M.) | 84
 
MÁRIA KLAPÁKOVÁ: Neexistencia jednej pravdy, alebo pozrime si opäť Matrix (TOKARCZUKOVÁ, Olga. Okamžik medvěda) | 87
 
MARTINA KORBOVÁ: Každý sa mihne ako vidina (JURÁŇOVÁ, Jana. Nevybavená záležitosť) | 89
 
MARTINA GRMANOVÁ: Nazrieť za okraj (BODNÁROVÁ, Jana. Z periférií) | 91Obsah
 
KATARÍNA SLANINOVÁ: Žensky znepokojivá (o tvorbe Lucie Tallovej) | 1
 
STANISLAVA REPAR: Améryho úvahy o transformovanom „ja“ | 5
 
JANA VARCHOLOVÁ: Básne | 11
 
VĚRA ČÁSLAVSKÁ: Protestovať sa dá rôznymi spôsobmi (rozhovor) | 17
 
JANA CVIKOVÁ: Na jednej strane Encyklopédie spisovateľov sveta | 25
 
RADKA DENEMARKOVÁ: Spací vady (Dvacet pět mrknutí Oka) | 35
 
MONIKA PÚDELKOVÁ: Obraznosť a symbolika vody v poézii Viery Prokešovej | 59
 
SOŇA TOMAŠOVÝCH: Od piatku som vdova, alebo adresát Smrť, odosielateľ Láska | 67
 
NINA POWER: Jednorozmerná žena (1. časť) | 71
 
Recenzie
 
MARTA SOUČKOVÁ: Sivá verzus broskyňová (KEPPLOVÁ, Zuska. 57 km od Taškentu) | 80
 
ĽUDMILA PÁNISOVÁ: Medzi autorským a prekladateľským subjektom v poetike Haugovej a Plath (HOSTOVÁ, Ivana. Haugovej Plathová,
Plathovej Haugová) | 83
 
MATÚŠ MIKŠÍK: Dá sa život zarámovať? (ŽUCHOVÁ, Svetlana. Obrazy zo života M.) | 84
 
MÁRIA KLAPÁKOVÁ: Neexistencia jednej pravdy, alebo pozrime si opäť Matrix (TOKARCZUKOVÁ, Olga. Okamžik medvěda) | 87
 
MARTINA KORBOVÁ: Každý sa mihne ako vidina (JURÁŇOVÁ, Jana. Nevybavená záležitosť) | 89
 
MARTINA GRMANOVÁ: Nazrieť za okraj (BODNÁROVÁ, Jana. Z periférií) | 91

Obsah

 

KATARÍNA SLANINOVÁ: Žensky znepokojivá (o tvorbe Lucie Tallovej) | 1

 

STANISLAVA REPAR: Améryho úvahy o transformovanom „ja“ | 5

 

JANA VARCHOLOVÁ: Básne | 11

 

VĚRA ČÁSLAVSKÁ: Protestovať sa dá rôznymi spôsobmi (rozhovor) | 17

 

JANA CVIKOVÁ: Na jednej strane Encyklopédie spisovateľov sveta | 25

 

RADKA DENEMARKOVÁ: Spací vady (Dvacet pět mrknutí Oka) | 35

 

MONIKA PÚDELKOVÁ: Obraznosť a symbolika vody v poézii Viery Prokešovej | 59

 

SOŇA TOMAŠOVÝCH: Od piatku som vdova, alebo adresát Smrť, odosielateľ Láska | 67

 

NINA POWER: Jednorozmerná žena (1. časť) | 71

 

Recenzie

 

MARTA SOUČKOVÁ: Sivá verzus broskyňová (KEPPLOVÁ, Zuska. 57 km od Taškentu) | 80

 

ĽUDMILA PÁNISOVÁ: Medzi autorským a prekladateľským subjektom v poetike Haugovej a Plath (HOSTOVÁ, Ivana. Haugovej Plathová,

Plathovej Haugová) | 83

 

MATÚŠ MIKŠÍK: Dá sa život zarámovať? (ŽUCHOVÁ, Svetlana. Obrazy zo života M.) | 84

 

MÁRIA KLAPÁKOVÁ: Neexistencia jednej pravdy, alebo pozrime si opäť Matrix (TOKARCZUKOVÁ, Olga. Okamžik medvěda) | 87

 

MARTINA KORBOVÁ: Každý sa mihne ako vidina (JURÁŇOVÁ, Jana. Nevybavená záležitosť) | 89

 

MARTINA GRMANOVÁ: Nazrieť za okraj (BODNÁROVÁ, Jana. Z periférií) | 91