Číslo 1/2016

06.04.2016 17:35

 

Číslo 1/2016 si môžete stiahnuť tu.

 

Obsah

MICHAL STOLÁRIK: If you are not evolving – you are dying | 1

SVATAVA ANTOŠOVÁ: Hologram | 5

FELIX BERNSTEIN: Poznámky k postkonceptuálnej poézii | 13

JANA BODNÁROVÁ: Náhrdelník / Obojok | 17

CRISTINA PERI ROSSI: O túžbe a jej dosiahnuteľnosti (rozhovor) | 29

CRISTINA PERI ROSSI: Básne | 41

Dve na jednu (knihu: ALEXIJEVIČ, Svetlana. Vojna nemá ženskú tvár)

DIANA MAŠLEJOVÁ: Ženské hlasy vojny | 45

KRISTÍNA KARABOVÁ: Vojna bez pátosu | 45

JAROSLAV ŠRANK: K slovenskej, k vizuálnej, k poézii | 49

ILSE KILIC: Básne | 59

NANCY FRASER: Je možná spravodlivosť v kapitalizme? (rozhovor) | 63

ADRIANA JESENKOVÁ: Nancy Fraser: spravodlivosť, demokracia a emancipácia | 75

RENATA BULVOVÁ: Básne | 93

MICHAL TOŠNER: Years of Obscurity: Glass Books of Suzanne Pastor | 99

Dve na jednu (knihu: ROZENBERGOVÁ, Vanda. Slobodu bažantom)

EVA URBANOVÁ: Čo ak náhodou? | 105

JAKUB SOUČEK: Čierno-biely bažant | 105

BIANCA BELLOVÁ: Z pripravovanej knihy | 111

ÖMÜR AKYÜZLÜ: Identity vpísané na telo (v prózach Asli Erdoğan) | 117

IVETA HORVÁTHOVÁ: Rodinné blues (dráma) | 127

Recenzie

ETELA FARKAŠOVÁ: Mapovanie súčasnosti i nedávnej minulosti (CHROBÁKOVÁ REPAR, Stanislava. Existenciály I. Kniha rozhovorov...) | 145

JANA JUHÁSOVÁ: Premôcť Lótovu ženu, zasmiať sa na jej klobúčiku (JAGIĆ, Dorta. Vysoké cé) | 147

KATARÍNA HRABČÁKOVÁ: Zanechať stopu (KAŠČÁKOVÁ, Silvia. Kŕmiť leva) | 150

MÁRIA KLAPÁKOVÁ: Ekonomizujúca literatúra, literarizovaná ekonómia (VESELKOVÁ, Marcela. Nedostatky) | 153

BEATA BEREGRAD GRÜNMANNOVÁ: Hriech dobrovoľnej bezdetnosti (DAUM, Meghan. Selfish, Shallow and Self-Absorbed. Sixteen Writers on the Decision Not to Have Kids) | 155

MATÚŠ MIKŠÍK: Izby a „iné priestory“ (VIDMAR, Maja. Izby a iné básne) | 158

LADISLAVA LUKÁČOVÁ: Záznam o tichu... alebo hlase? (PASCOE MIKYŠKOVÁ, Monika. Záznam o tichu) | 161