Číslo 1/2014

08.04.2014 20:21

 

Číslo 1/2014 si môžete stiahnuťtu.

 

Obsah
 
ALEXANDRA TAMÁSOVÁ: Fantastické ženské svety | 1
 
KRISTÍNA KARABOVÁ: Dusivá kresťanská láska | 9
 
MIROSLAVA MIŠIČKOVÁ: Platonická láska k feminizmu | 15
 
MARTA SOUČKOVÁ: Mám pocit, že som sa narodila s knihou v ruke (rozhovor) | 29
 
IVONA PEKÁRKOVÁ: Básnické cykly | 35
 
MONIKA BOSÁ: Feministické korene sociálnej práce | 39
 
LENKA ROSKOŠOVÁ: Dialóg | 59
 
LENKA KRIŠTOFOVÁ: Jill Dolan a „iné“ dejiny divadla | 61
 
EVA FILOVÁ: Erotické očakávania majú veľké oči! (rozhovor) | 80
 
Recenzie
 
LENKA ŠAFRANOVÁ: „Kým sa moje päty dotkli zeme, prešlo niekoľko životov“ (KOVALYK, Uršuľa. Krasojazdkyňa) | 85
 
VIERA BENKOVÁ: Majsterka poviedky a novely (FARKAŠOVÁ, Etela. Kafa sa Bahom, čaj sa Šopenom) | 87
 
MÁRIA FERENČUHOVÁ: Genderové dejiny slovenského filmu podľa Evy Filovej (FILOVÁ, Eva. Eros, sexus, gender v slovenskom filme) | 89
 
ETELA FARKAŠOVÁ: Metodologické inšpirácie pre literárnovedný výskum (REBRO, Derek. Jej mesto v jeho svete?) | 92
 
IVANA HOSTOVÁ: Takto prichádza svet o poetky? (VESELKOVÁ, Marcela. Identity) | 95
 
LENKA SZENTESIOVÁ: „Objím ma, nech sa prestanem chvieť“ (MODROVICH, Mária. Tichý režim) | 97
 
MATÚŠ MIKŠÍK: Pozor, nezamotať sa! (GIBOVÁ, Ivana. Usadenina) | 100
 
LUCIA BIZNÁROVÁ: Stratégie úniku (ŠMATLÁKOVÁ, Zuzana. Exit) | 102
 
KATARÍNA ŠURINOVÁ: Sci-fi svet 2012 (MACSOVSZKY, Peter. Želáte si novú
kúpeľňu?) | 104

Obsah

 

ALEXANDRA TAMÁSOVÁ: Fantastické ženské svety | 1

 

KRISTÍNA KARABOVÁ: Dusivá kresťanská láska | 9

 

MIROSLAVA MIŠIČKOVÁ: Platonická láska k feminizmu | 15

 

MARTA SOUČKOVÁ: Mám pocit, že som sa narodila s knihou v ruke (rozhovor) | 29

 

IVONA PEKÁRKOVÁ: Básnické cykly | 35

 

MONIKA BOSÁ: Feministické korene sociálnej práce | 39

 

LENKA ROSKOŠOVÁ: Dialóg | 59

 

LENKA KRIŠTOFOVÁ: Jill Dolan a „iné“ dejiny divadla | 61

 

EVA FILOVÁ: Erotické očakávania majú veľké oči! (rozhovor) | 80

 

Recenzie

 

LENKA ŠAFRANOVÁ: „Kým sa moje päty dotkli zeme, prešlo niekoľko životov“ (KOVALYK, Uršuľa. Krasojazdkyňa) | 85

 

VIERA BENKOVÁ: Majsterka poviedky a novely (FARKAŠOVÁ, Etela. Kafa sa Bahom, čaj sa Šopenom) | 87

 

MÁRIA FERENČUHOVÁ: Genderové dejiny slovenského filmu podľa Evy Filovej (FILOVÁ, Eva. Eros, sexus, gender v slovenskom filme) | 89

 

ETELA FARKAŠOVÁ: Metodologické inšpirácie pre literárnovedný výskum (REBRO, Derek. Jej mesto v jeho svete?) | 92

 

IVANA HOSTOVÁ: Takto prichádza svet o poetky? (VESELKOVÁ, Marcela. Identity) | 95

 

LENKA SZENTESIOVÁ: „Objím ma, nech sa prestanem chvieť“ (MODROVICH, Mária. Tichý režim) | 97

 

MATÚŠ MIKŠÍK: Pozor, nezamotať sa! (GIBOVÁ, Ivana. Usadenina) | 100

 

LUCIA BIZNÁROVÁ: Stratégie úniku (ŠMATLÁKOVÁ, Zuzana. Exit) | 102

 

KATARÍNA ŠURINOVÁ: Sci-fi svet 2012 (MACSOVSZKY, Peter. Želáte si novú

kúpeľňu?) | 104