Vitajte na ploche časopisu, ktorého prioritami sú inkluzívnosť, intersekcionalita a transdisciplinarita. 

 

šéfredaktor a jazyková redakcia: Derek Rebro

zodpovedná redaktorka: Zuzana Husárová

grafická úprava: Eva Kovačevičová Fudala

 

 

Časopis z verejných zdrojov podporuje