Vitajte na ploche feministického štvrťročníka, ktorého prioritami sú inkluzívnosť, intersekcionalita a transdisciplinarita. 

 

šéfredaktor a jazyková redakcia: Derek Rebro

zodpovedná redaktorka: Zuzana Husárová

grafická úprava: Eva Kovačevičová Fudala

 

zodpovedná redaktorka (2012 - 2019): Lenka Krištofová

 
 
Časopis z verejných zdrojov podporuje