Vitajte na ploche štvrťročníka, ktorý je dostupný v knižniciach a na týchto predajných miestach

 

Slová, ktoré nás vystihujú, sú inkluzívnosť, intersekcionalita a transdisciplinarita. 

 

šéfredaktor a jazyková redakcia: Derek Rebro

zodpovedná redaktorka: Zuzana Husárová

grafická úprava: Eva Kovačevičová Fudala

 

zodpovedná redaktorka (2012 - 2019): Lenka Krištofová

 
 
Časopis z verejných zdrojov podporuje: