Vitajte. Časopis je dostupný v knižniciach a na týchto predajných miestach u nás i v Česku. Predplatné či konkrétne číslo získate cez: casopisglosolalia@gmail.com. 

 

šéfredaktor a jazyková redakcia: Derek Rebro

zodpovedná redaktorka:   Lenka Krištofová   

grafická úprava: Eva Kovačevičová Fudala

 

 

 

 

 

 

Odporúčame