Lenka Krištofová

10.02.2013 18:59

Novinárka a filozofka. Vyštudovala filozofiu na FiF UK v Bratislave, počas štúdia sa špecializovala na feministickú filozofiu a filozofiu umenia. Na Brémskej univerzite absolvovala stáž v Zentrum für Gender Studies, následne i na katedre politických vied, zúčastnila sa na viacerých letných školách (CEU Budapešť, Kimmage Development Studies Centre Dublin/Maynooth University a i.). Pracovala aj ako technická redaktorka, do r. 2019 bola zodpovednou redaktorkou Glosolálie, v súčasnosti je členkou tímu Fulmaya Travel - cestovka Doroty Nvotovej.