Lenka Krištofová

10.02.2013 18:59

Novinárka a filozofka. Vyštudovala filozofiu na FiF UK v Bratislave, počas štúdia sa špecializovala na feministickú filozofiu a filozofiu umenia. Na Brémskej univerzite absolvovala stáž v Zentrum für Gender Studies, následne i na Katedre politických vied, zúčastnila sa na viacerých letných školách (CEU Budapešť, Kimmage Development Studies Centre Dublin/Maynooth University a i.). Pracuje ako technická redaktorka. Od roku 2012 je prispievateľkou a editorkou Glosolálie. V rámci rodových štúdií sa venuje najmä reflexiám umenia a kultúry. Spolupracuje s občianskymi združeniami ASPEKT a Možnosť voľby.